Överbelastningen på akutmottagningarna lättar

Läget på akutmottagningarna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) börjar stabiliseras. För en dryg vecka sedan kunde patienter vara tvungna att vänta i uppemot 65 timmar på att slussas vidare, nu har väntetiden förkortats med nästan två tredjedelar.

Belastningen lättar vid HUS akutmottagning, även om man fortfarande kan få köa länge.
23.01.2022 06:00 UPPDATERAD 23.01.2022 16:20
I början av året hamnade HUS:s akutmottagningar i ett kritiskt läge. Patienternas väntetid på fyra timmar hade förvandlats till en väntetid på till och med 65 timmar i värsta fall, och jourtelefonen var helt överbelastad. Den stora coronavågen gjorde att människor inte fick hjälp på plats inom primärvården och att exponerad vårdpersonal inte kunde jobba.
Men nu är läget ett annat, berättar Maaret Castrén, verksamhetschef för HUS Akuten.
– Det här är första helgen på länge som vi inte har haft krismöten. Väntetiden är nere på ungefär tjugo timmar, vilket är alldeles för länge men bättre, säger hon.
En av de stora anledningarna till den förkortade väntetiden är enligt Castrén att de med lindrigare symtom nu håller sig hemma. På fredagen kom Helsingfors med en ny rekommendation för den som smittats med coronaviruset: Vänta inte på något myndighetsbeslut utan isolera dig genast självmant och meddela alla du varit i kontakt med.
– Det här är första helgen på länge som vi inte har haft krismöten, säger Maaret Castrén, chef för HUS Akuten.
Det faktum att Hertonäs sjukhus nu har öppnat och tar emot 70 patienter, jämfört med inga alls tidigare i år, har också gjort skillnad konstaterar Castrén.
– Dit har många patienter från Vanda sökt sig, där hade de egentligen störst problem tidigare, säger hon och fortsätter.
– Tidigare kunde också vårdpersonal ha utsatts för möjlig smitta, till exempel haft ett sjukt barn, men själv varit frisk och suttit hemma. Nu behöver man inte göra det längre.
Jourtelefonen har sedan läget var som värst, då hundratals samtal stod på kö, fått extrainsatt personal, vilket underlättar arbetet. Castrén säger att en ond spiral uppstod tidigare i år då så gott som alla sjukhusens avdelningar var stockade, vilket till och med ledde till att folk tog kontakt med nödnumret.
Ännu kan man inte säga med säkerhet att det förbättrade läget kommer att hålla i sig, men Castrén är försiktigt optimistisk.
– Det fortsätter säkert ungefär en månad i alla fall. Så småningom kommer våren och då vet vi att viruset brukar somna bort så vi hoppas att vi går åt rätt håll.

ANDRA LÄSER