”Som att köra ett rymdskepp” – snart går Spårjokern från Östra centrum till Kägeludden

Nästa höst kan du åka spårvagn från östra Helsingfors till Esbo med en maxfart på 70 kilometer i timmen på raksträckorna. 

Det grundläggande är detsamma men på Spårjokerns linje kommer vagnen mer till sin rätt jämfört med innerstadens spårvagnar, säger Michaela Holmström, som både kör själv och utbildar andra förare.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
25.11.2022 18:25 UPPDATERAD 25.11.2022 18:32
I begynnelsen stod flygekorren på bromsen i Smedjebacka. Och då ett gammalt skelett uppenbarade sig i jordmassorna i Sockenbacka befarade man att spåret planerats genom ett gammalt gravområde. 
Men flygekorren fick maka på sig, och skelettet visade sig ha tillhört en häst. Då Spårjokern nu kör sina testturer sker det inom såväl budget som tidtabell – och med god tur körs jungfruturen rent av i förtid.
– Går allt bra räknar vi med att Spårjokern kan börja trafikera redan hösten 2023, i stället för i början av 2024 som var den ursprungliga planen, säger projektchefen Juha Saarikoski.
Men då presskåren får åka på provtur på fredagen är depån och vagnarna fortfarande officiellt en byggarbetsplats, och därför ska hjälmar, skyddsglasögon och signalvästar på. Regler är till för att följas.
– Men skyddsskorna har vi ändå gjort avkall på, säger Saarikoski.
Den nyinförskaffade snabbspårvagnen går ändå jämnt och fint, alla hålls på bänkarna och hjälmarna är onödiga. Jämfört med spårvagnarna i innerstaden är den lite längre, 34 meter, och har en högre maxhastighet. Det känns då vagnen accelererar.
De nya vagnarna rymmer 210 passagerare och ska avgå med tio minuters mellanrum åtminstone till en början.
Den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen på Spårjokerns rutt, men medelhastigheten  beräknas till 25 kilometer i timmen. Då tar det ungefär en timme att åka från ena ändan till den andra. Det låter kanske inte hisnande, men jämfört med spårvagnarna i innerstaden är det betydligt snabbare; de har en medelhastighet på ungefär 15 kilometer i timmen. 
– I innerstaden är avståndet mellan hållplatserna ungefär 350 meter, vid Spårjokern är det 800 meter. Och Spårjokern har i hög grad förkörsrätt i trafiken. Därför är den så pass snabb, förklarar Saarikoski.
Går allt bra kan Spårjokern vara i trafik redan hösten 2023.

100 förare rekryteras

I motsats till cityspårvagnarna har Spårjokern en förarhytt i bägge ändar och behöver inte vända. Vid ändhållplatsen stiger föraren bara ur och går till andra ändan av vagnen.
Den här fredagen är det Michaela Holmström som sitter vid spakarna i förarhytten. Den ser nästan ut som en cockpit med tiotals knappar, spakar och skärmar.
– Ja! Det är som att köra ett rymdskepp. Men i grunden är det rätt lika som att köra andra spårvagnar, fast snabbare, säger Holmström.
I centrum är färden ryckigare och man får ständigt se upp för elsparkcyklar, fotgängare och annan trafik.
– Den här rutten är jämnare och snabbare, och vagnen kommer mer till sin rätt.
Holmström både kör och utbildar andra spårvagnsförare. Då fler förare nu ska rekryteras för Spårjokerns behov är Holmström en av dem som kommer att utbilda de nya förarna.
– Sammanlagt behövs ungefär hundra nya förare, och vi utbildar tjugo per kurs. I december öppnar ansökan till den första kursen som startar efter jul, så att förarna är redo att köra då Spårjokern börjar trafikera nästa höst, säger Artturi Lähdetie, avdelningschef på Stadstrafik.

Hur ska ni lyckas rekrytera alla förare som behövs då det redan är förarbrist i kollektivtrafiken?

– Vi hoppas att Spårjokern ska locka nya intresserade. Den är lite annorlunda, och man behöver inte heller ta sig in till centrum för att köra spårvagn, säger Lähdetie.
Tills vidare står tre vagnar i depån i Kasåkern. De har tillverkats i Kajana, och ytterligare 26 vagnar är på kommande. 
– Målet är att ha 16 vagnar då vi börjar, då kan vi ha ett intervall på tio minuter mellan turerna. 
Turtätheten kan sedan trappas upp enligt behoven. Spårjokern ersätter buss 550, och i takt med att fler flyttar in i de bostäder som byggs längs med banan väntas passagerarmängderna öka.
År 2030 beräknas Spårjokern ha drygt 90 000 passagerare per vardagsdygn. I dag reser ungefär 40 000 personer per dygn med busslinje 550.

90 000 resor per vardag

Spårjokern är en snabbspårväg som förenar Kägeludden i väster med Östra centrum i öster. Cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo.
Spårjokern ersätter busslinje 550.
Spårjokerlinjen är 25 kilometer lång och har 34 hållplatser, av vilka en del ligger vid metro- och tågstationer så att pendlare smidigt ska kunna byta färdmedel.
Passagerarmängderna längs Spårjokern beräknas öka från dagens 40 000 resor per vardag till 90 000 resor om knappt tio år. 
En spårvagn har plats för 210 passagerare. Sammanlagt har 29 vagnar beställts och 100 förare ska rekryteras.
Esbo och Helsingfors har planlagt bostadsområden med hem för 22 000 människor längs rutten. Nya höghuskvarter byggs i Östra centrum, Kvarnbäcken, Vik, Åggelby, Månsas, Haga, Sockenbacka, Bergans, Otnäs och Kägeludden.
Enligt nuvarande beräkning kan Spårjokern börja trafikera hösten 2023.

ANDRA LÄSER