Jämnstark kvinnotrio på SDP:s kandidatdebatt

Tidigare i sommar såg det ut som om Socialdemokraterna skulle bli utan presidentkandidat. Nu tävlar Maarit Feldt-Ranta, Sirpa Paatero och Tuula Haatainen om kandidaturen.

SDP ordnade presidentvalsdebatt i Helsingfors i kväll. Partiet har tre aspiranter för presidentkandidatposten: Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen och Sirpa Paatero (till höger).
På torsdagskvällen inleddes partiets debattrunda i Helsingfors. Stämningen var varm och uppmuntrande. I eftersorlet hörs kommentarer som ”det här var en positiv överraskning”, ”nu blir det svårt att välja” och ”vilka oerhört kompetenta kvinnor".
Kandidaterna är överens om att ett så centralt parti som SDP måste ställa upp en egen presidentkandidat. Feldt-Ranta anser att en demokrati kräver alternativ. Minst vart sjätte år måste man föra en värdepolitisk diskussion.
– Det är mycket som hinner ändras under en presidentperiod. Klimatförändringen, flyktingproblematiken och terrorismen har vuxit till allt större problem, säger Feldt Ranta.
Haatainen tycker att världen behöver socialdemokratiska krafter. Finland måste vara närvarande i de stora globala forumen, för att lösa problem. Inte heller Paatero räds presidentens roll som landets ansikte utåt.
– Utrikespolitik är inte någon raketkunskap som bara ett fåtal klarar av, säger Paatero

Norden framför Nato

Ett av debattens ämnen diskuteras på svenska: Finlands samarbete med Norden. Trion tycker att ett starkt nordiskt samarbete är viktigare än Nato-frågan.
– Vårt samarbete med Sverige är så omfattande att vi kan kalla oss för en enhet. Våra åsikter och värderingar är de samma, säger Haatainen.
Paatero vill framhäva att samarbetet sträcker sig också utanför Norden: framförallt till Storbritannien, Tyskland och de baltiska länderna.
– Bakgrunden till vårt täta nordiska samarbete är att gränserna har förlorat sin betydelse. Det känns mycket naturligt att utvidga samarbetet med Sverige till materielanskaffning och bevakning av luft- och sjöområden. Men med sitt geografiska läge och stora territorium ska Finland fortsättningsvis ha ett eget försvar, säger Feldt-Ranta.

Brobyggare mellan Ryssland och Europa

Ryssland kommer snabbt upp till diskussion. SDP-trion ser en växande klyfta mellan Europa och Ryssland. De uttrycker en önskan om Finland tydligare visar var vi står gällande Östersjön, miljö, demokrati, flyktingpolitik och mänskliga rättigheter.
– För drygt 20 år sedan var Östersjöområdet helt annorlunda. Nu ligger Ryssland granne med EU- och Nato-länder. Ryssland anstränger sig för att återskapa en stormakt. Finlands roll är att vara brobyggare, säger Haatainen.
Paatero tycker att president Putins 18 år med grepp om makten är ett tecken på att han trots allt är en skicklig politiker. Feldt-Ranta tycker att Finland måste våga ta upp frågor där åsikterna delar sig. Hon tycker ändå att Finland har lyckats upprätthålla en god relation till stormakten.
– Utvecklingen i Ryssland är oönskad. Men om det skulle gå bättre för Ryssland, så gynnar det också Finland, säger Feldt-Ranta.

Presidenten ska engagera sig mer

Kandidattrion diskuterar länge presidentens roll. De tycker att värdeledarskap är en av huvuduppgifterna, och att värna om samhällets utsatta och svaga. Feldt-Ranta anser att klyftorna i samhället har vuxit sedan Niinistö tillträdde. Haatainen har å andra sidan saknat diskussioner om mänskliga rättigheter och FN under Niinistös presidentskap.
– Mycket fungerar ändå bra i vårt land: skolsystemet och kvinnornas ställning till exempel. Här sitter vi tre kvinnor och aspirerar på presidentkandidatposten, säger Haatainen.
Paatero tycker att Niinistö tog tydlig ställning till ekonomin under början av sin mandatperiod, men hon skulle gärna se att presidenten engagerade sig i fler frågor.

ANDRA LÄSER