Säkerheten för finska soldater i Irak oroade riksdagen

Riksdagen stöder enhälligt att Finland stärker sitt deltagande i den militära krishanteringsoperationen i Irak. Men många riksdagsledamöter är oroliga för soldaternas säkerhet.

Försvarsminister Jussi Niinistö och utrikesminister Timo Soini.
Frågan debatterades under torsdagen då utrikesutskottets ställningstagande till regeringens redogörelse godkändes.
Finland ska i september skicka ytterligare 50 soldater på expertuppdrag till de norra delarna av Irak.
Förutom självmordattacker och vägbomber kan också kemiska vapen utgöra ett hot. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) sade att risken för kemiska vapen är verklig.
Soldaterna är Finlands bidrag till den begäran om hjälp som Frankrike kom med efter terrordåden i Paris. Frankrike åberopade solidaritetsklausulen om militär hjälp.
ANDRA LÄSER