Vi behöver öppna bibliotek!

Biblioteken är absolut inte en plats där coronaviruset sprids. Där är tyst och ingen talar med hög röst och sprider aerosoler.

Biblioteken i huvudstadsregionen har nu varit stängda i nästan två månader för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet fattades av den allsmäktiga Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset.
Att hindra spridningen av coronaviruset tycks ha blivit viktigare än att leva ett människovärdigt liv. Att överleva är visserligen en förutsättning för att kunna leva, men då överlevnadsstrategin tar bort möjligheten till sociala kontakter i trygg miljö, en säker omgivning för läxläsning, studier och arbete har något gått fel. Alla invånare i huvudstadsregionen har faktiskt inte ett tryggt hem. Många lever trångt, en del har störande småsyskon, en del har alkoholiserade eller drogberoende syskon, barn eller föräldrar, en del lever i hem där hat, aggressioner och våld är ständigt närvarande.
Det finns en lugn och säker plats där man kan vistas några timmar då man behöver det. Våra bibliotek är den trygga hamn som skall vara öppen alla, för svaga och starka, för fattiga och rika, och de kan vara livsviktiga för de svaga i samhället. Bibliotek har byggts och utvecklats under hundra års tid och det är en direkt förolämpning mot vårt civiliserade samhälle att stänga dem.
De flesta av våra bibliotek är inspirerande, arkitektoniska byggnader som stimulerar till nytt tänkande och gör oss mottagliga för nya impulser. Det finns något av Ulf Lundells "Öppna landskap" i våra bibliotek: "Jag trivs bäst ... så att själen kan få ro". Att stänga bibliotek gör att alla de människor som söker bildning och ro för sin själ tvingas till andra aktiviteter. Att kunna reservera sina böcker via nätet eller att läsa e-böcker är bra, men institutionen bibliotek är i dag så mycket mera än att endast låna böcker. Det är en plats där man kan läsa tidningar och tidskrifter, en plats där man kan hitta böcker och publikationer som man inte annars har någon aning om. Kort sagt en plats för kunskap och bildning. Eller en plats där man kan sluta ögonen för en stund och förstå att vi har ett fantastiskt land vi lever i.
Biblioteken är absolut inte en plats där coronaviruset sprids. Där är tyst och ingen talar med hög röst och sprider aerosoler. Då man jämför bibliotek med alternativet att stanna hemma är bibliotek för många det säkrare alternativet. I biblioteken i östra Helsingfors som jag flitigt frekventerar är en stor del av användarna invandrare som gör sina läxor, studerar och gör hemarbeten och använder datorer. Där finns också människor som jag antar är hela dagen ensamma hemma och vill komma ut för att se andra människor utan att behöva betala för det.
Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset består av personer i ledande ställning inom städerna och hälsovårdsorganisationer. Jag anser att de varken känner till vilka befolkningsgrupper som drabbas av biblioteksstängningarna eller vilka följderna av begränsningsåtgärderna är.
Vi behöver inte en tillfällig odemokratisk samordningsgrupp mot coronaviruset. Vad vi behöver är en kontinuerlig rätt till ett tryggt, människovärdigt liv med möjligheter till personlig utveckling, bildning och trygga sociala kontakter. Vi behöver öppna bibliotek!

Thor-Fredric Karlsson,

Helsingfors

ANDRA LÄSER