Alexander Bard: Jag har aldrig medvetet provocerat någon

Den kontroversiella debattören Alexander Bard kallar de som vill porta honom från Åbo Akademi för psykiskt sjuka.

Den kontroversiella debattören Alexander Bard är i Åbo för att diskutera jämställdhet ur mansperspektiv.
19.11.2018 19:00 UPPDATERAD 29.11.2018 11:18
Alexander Bard går mellan bord och lyssnar efter det ställe där bakgrundsmusiken stör intervjun så lite som möjligt. Han säger att han reagerar starkt på musiken, men efter en lång karriär i musikbranschen är han bra på ljud och slår sig ner vid ett passande bord.
Bard är i Åbo för en debatt om jämställdhet ur mansperspektiv och är i dag aktuell framför allt på grund av sina hätska uttalanden om bland annat metoo-rörelsen och feminismen.

Ser du dig själv som en provokatör?

– Nej, inte alls. En provokatör är någon som medvetet provocerar och det har jag aldrig någonsin gjort, säger Bard.
Debatten skulle ursprungligen arrangeras i Åbo Akademis utrymmen men efter att studenternas och personalens upprop mot Bard beslöt universitets ledning att debatten inte får ordnas där. Evenemanget arrangeras på annat håll av Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi i samarbete med Svenska Yle som sänder den live.
– Om personalen på Åbo Akademi påstår att min blotta närvaro skulle kunna kränka eller hota människor så är de psykiskt sjuka. Då ska de inte jobba kvar och jag anser att inte heller rektorn ska jobba kvar. Det som är hänt är en skandal, en akademisk institution ska slåss för det fria ordet och den öppna debatten, säger Bard.
Enligt Bard har personerna som har "bannlyst honom" erkänt att de har för svaga argument för att debattera med honom.
– Det är metoder som hör hemma i Nordkorea och inte i ett demokratiskt Finland.

Du säger att personer är psykiskt sjuka, det finns många som skulle uppfatta det ...

– Ja men de är det, avbryter Bard.
Bard säger att han står för det fria ordet. Han ser inte sina hårda uttalanden som ett sätt att tysta ner någon.
– Man ska inte arbeta i den akademiska världen om man inte klarar av att människor inte håller med en. Jag slåss för det fria ordet och jag gör det för mina meningsmotståndare också, jag är inte rädd för att debattera.

Du påstår att personer verkligen har psykiska problem, är det då rätt tillvägagångssätt att skrika åt dem?

– Ja, de ska inte ha ansvarsfulla poster på universitetet. De är direkt olämpliga för att vara i den miljön, de får ha andra arbetsuppgifter så länge som de har så svaga psyken att de inte klarar av folks närvaro.
Bard säger att samhället inte ska vara ett dagis där folk inte tål starka uttryck. Enligt Bard är hela idén med utbildningen att människor ska bli starka självständiga människor som klarar sig själva.
– Vänd på steken så här, hur skulle det vara om några män gaddade ihop sig mot en viss kvinna på universitetet? Det är ju fruktansvärt. Det här är lika illa, det är ingen skillnad.

Tror du alltså att det handlar om kvinnor som har gaddat ihop sig mot dig som man?

– Ja det är framför allt genusvetarna på universitetet och jag anser att genusvetenskap borde läggas ner. Vill jag studera kön så gör jag det genom antropologin. Genusvetenskapen i Sverige och Finland har uppstått bara som ett propagandaverktyg och det akademiska värdet är ytterst tveksamt, säger Bard.

Bard står för utstötta män

Bard säger att det viktigaste är substansen i argumenten och kallar de som hakar upp sig på hans elakheter för kyrkotanter. Bard beskriver samhället i dag som uppdelat i tre klasser.
– Att den översta inkomstklassen domineras av män beror främst på teknologiföretag där män dominerar.
Det finns också en stor kvinnodominerad välutbildad medelklass, enligt Bard. Men under dem finns en ny mansdominerad underklass som ofta är lågt utbildade och socialt väldigt isolerade.
– Det här är den gruppen i samhället som har minst vänner på Facebook och deras internetanvändning handlar mest om pornografi och spel.
Enligt Bard skickades de här personerna förut till militären eller fabrikerna, men i dag behövs en digital motsvarighet till 1800-talets stora bildningsprojekt för att stödja den nya underklassen.
– Det finns ingen enkel lösning. Det här är den största utmaningen vi har de närmaste femtio till hundra åren, säger Bard.
Enligt Bard klarar män inte av att sätta sig ner och tala om känslor på samma sätt som kvinnor. Därför ordnar han bland annat läger där män samlas och får göra olika fysiska aktiviteter eller projekt för att kunna slappna av, prata och behandla sina problem.
– I dag är män och kvinnor tillsammans överallt och det har gjort så gott som alla utrymmen sexualiserade. Män slappnar av då de får umgås med män, och kvinnor slappnar också av med andra kvinnor.

Gillar inte dagens feminism

– Jag köper inte att kvinnor är veka och att kvinnor ska skyddas. Jag anser att den klassiska feminismen som höll på fram till 1970-talet är fullständigt briljant.
Enligt Bard sysslar den feminism som uppstod på åttiotalet inte längre med jämlikhet utan med småaktigheter.
– Kvinnor är lika starka och mentalt kapabla som män. Kvinnor är bättre än män på vissa saker, då det gäller projektledarskap eller kommunikation är kvinnor överlägsna.

Finns det då inte både kvinnor och män som är svaga?

– Målet med samhället är att människor ska bli starka och klara sig själva, det är hela poängen med att bygga universitet och skolor. Faran är om svagheten blir ett ideal.
Enligt Bard kan vuxna människor inte kräva ett kuddrum omkring sig.
– Den som säger att den blir kränkt av vad jag säger får gå hem och hantera det själv. Jag har inte kränkt dig, det är din fantasi som gör att du känner dig kränkt. Och det betyder att du inte har lärt dig att klara av vissa saker i livet som du måste klara av som vuxen, säger Bard.

ANDRA LÄSER