Vinden har förhindrat stora algblock

Mängden cyanobakterier i havet är normala för årstiden.

Om vädret blir lugnare kan cyanobakterier snabbt flyta upp till ytan.
30.07.2020 21:09 UPPDATERAD 30.07.2020 21:10
Mängden cyanobakterier i havet har ökat vilket är typiskt vid månadsskiftet juli-augusti. Men liksom förra veckan har vinden gjort att de blandats om i vattnet.
Inga större ytansamlingar har observerats på haven. Det har utlovats lugnare väder under de närmaste dagarna och bakterierna kan snabbt flyta till ytan på de ställen där de redan förekommer.
I sjöarna har man i snitt observerat mindre cyanobakterier än normalt för årstiden. Förekomsten har minskat sedan förra veckan. Normalt brukar sjöarna ha en rikligare algblomning i augusti.

ANDRA LÄSER