ANNONS:

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Annons
Einar Olson som studerar kemi- och processteknik tyckte att det var viktigt att ta FN:s hållbarhetsmål i beaktande när han funderade på vad han ville göra med sitt liv.
Cecilia Dahl tänkte mest att hon måste få jobba med teknik. Men exakt vilken utbildning hon skulle börja med var inte klart i gymnasiet. Att få designa superbilar som Tesla eller Bugatti kunde vara ett drömyrke i framtiden. Förutom att Cecilia brinner för teknik så ville hon studera i Åbo.
För både Cecilia och Einar så finns det en utbildning hos Åbo Akademi som passade in i deras framtidsplaner. Cecilia säger att hon genom utbildningen fått lära sig mera om vad en hållbarare miljö innebär. Hon upplever att kurser i vattenrening, sophantering och kemi för industri, har gett henne den insikten hon önskade. Vid Åbo Akademi och utbildningslinjen för kemi- och processteknik funderar studerande mycket på begrepp som begränsade naturresurser, energiförsörjning, miljöpåverkan och global uppvärmning.
Maristiina Nurmi är akademilektor i pappersförädling. Hon ser gärna att nyfikna personer som vill lära sig hur saker och ting fungerar i teorin och i praktiken skall söka sig till kemi- och processteknik. Det krävs förstås goda egenskaper i matematik/fysik/kemi för att kunna studera kemi- och processteknik. Utbildningen passar också studerande som vill studera vid ett litet universitet där man lätt lär känna sina kurskompisar men också alla lärare.
Vad är det som inspirerar en akademilektor att fortsätta utbilda studerande inom detta område? Nurmi berättar att området utvecklas hela tiden och det finns en massa intressant forskning och nya uppfinningar som man gärna vill dela med sig. Som lärare lär man ju sig också nytt hela tiden.
Aurum är nyaste byggnaden på Åbo Akademis campus i Åbo. Cecilia, Einar och Maristiina vistas alla dagligen där. I Aurum kombineras öppna och flexibla studieutrymmen med toppmoderna undervisnings- och forskningslaboratorier. I byggnaden finns studerande både från Åbo Akademi och Åbo universitet. För att hitta balans i studierna finns det ett gym i källarvåningen och en trivsam studentrestaurang genast man kommer in.
Både Einar och Cecilia upplever att de gärna spenderar mycket tid på campus i nya Aurum. Tröskeln att mötas för att jobba och diskutera är låg i de nya öppna utrymmena. Einar säger att det blir ytterligare en motivationsfaktor att studera när det sker i fina utrymmen.

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik – diplomingenjör Utbildningen består av ett treårigt

kandidatprogram där naturvetenskap kombineras med ingenjörsfärdigheter. Kandidatexamen följs av ett tvåårigt magisterprogram, där man väljer att fördjupa sig i någondera inriktningen kemiteknik eller processteknik. I magisterprogrammet specialiseras kunnandet och det går även att inkludera studier i t.ex. industriell ekonomi. Den som antas till utbildningslinjen för kemi- och processteknik får rätt att efter sin teknologie kandidatexamen avlägga diplomingenjörsexamen.
Det går även att söka direkt till magisterprogrammet ifall man redan har en lämplig högskoleutbildning. Det erbjuds också möjligheten att studera inriktningen energiteknik på campus i Vasa.
abo.fi