Snabblånen knäcker fler och fler - räntor på över 100 procent vanliga

Snabblånen är en cancersvulst som bara växer.

FNB-HBL
05.04.2017 19:23 UPPDATERAD 05.04.2017 19:46
Garanti-Stiftelsen får allt oftare ta hand om fall där snabblån lett till betydande ekonomiska problem. Minna Backman, som är chef för borgensverksamheten på stiftelsen, uppger att skulderna i vissa fall är så höga att situationen inte går att lösa.
Bolagen som erbjuder snabba lån drabbades av ett räntetak för summor upp till 2 000 euro år 2013. En av följderna har varit att större lån blivit mer allmänna.
– Förr kunde det finnas hundratals snabblån i skuldregistret, men summorna var inte hisnande. Nu är lånen styckemässigt färre, men summorna är så otroliga att vi snart inte kan hjälpa speciellt många, säger Backman.
Enligt henne kan garantistiftelsen i allmänhet hjälpa då skulderna är högst 33 000 euro.
Konkurrens- och konsumentverket anser att det fortfarande finns stora problem på snabblånemarknaden. Juristen Paula Hannula på verket uppger att de verkliga lånekostnaderna på ett år, då alla avgifter räknas in, kan uppgå till över 100 procent.
– För konsumenten innebär detta i praktiken att en kredit på 2 000 euro i vissa fall kan öka till 4 000 euro på mindre än ett år, säger Hannula.

Nya regler övervägs

Justitieministeriet håller på att utreda om det behövs ytterligare skärpningar av reglerna för snabblån. Någon typ av utlåtande väntas inom de närmaste månaderna. Remissrundan för ett aktuellt utlåtande avslutades vid månadsskiftet.
– Före sommaren borde vi ha noterna för hur det här ärendet ska föras framåt, säger lagstiftningsdirektör Antti Leinonen på ministeriet.
Han tror att eventuella ändringar går att genomföra under den nuvarande regeringens mandatperiod.
Ett av förslagen till ny lagstiftning bygger på att även lån på över 2 000 euro ska beröras av ett räntetak. För lägre summor är taket för tillfället 50 procent. För de större summorna föreslås 30 procent.
Enligt Minna Backman på Garanti-Stiftelsen är ett räntetak på de större lånen inte nödvändigtvis en fungerande åtgärd mot problemfall. Hon uppger att en stor del av de mest problematiska fallen bygger på lägre årsräntor än 30 procent, men med lång betalningstid.
– Ett räntetak biter inte nödvändigtvis på de större krediterna. 30 procent är ändå en otroligt hög ränta, säger Backman.

ANDRA LÄSER