Fembarnsmamma vill att gravida testas tidigare för diabetes

Tolv av hundra kvinnor som väntar barn drabbas av graviditetsdiabetes – fyra av fem gånger har fembarnsmamman Kristina Vanhanen­ råkat ut för det. Hennes yngsta dotter fyller i dag en ­månad och hennes äldsta är nästan 14 år gammal.

Göm inte undan problemet. Kristina Vanhanen vill sprida information om graviditetsdiabetes. Hon har plågats av långvarigt och kraftigt illamående. Hennes femte barn fyller en månad i dag.
– När jag väntade mitt första barn var jag 20 år och vägde bara 50 kg. Mina sockervärden testades aldrig under graviditeten.
När Vanhanen blev gravid för andra gången vägde hon 20 kg mer och i vecka 28 mättes hennes blodsocker. Diagnosen blev graviditetsdiabetes.
– Vi provade först med kosten, men det hjälpte inte. Med tabletter fick vi lite bättre kontroll över blodsockret, men gick över till insulininjektioner.
Vanhanens vikt har pendlat mellan 50 och närmare 80 kg i början av hennes fem graviditeter. Hon vet att viktuppgång, kost och livsstil inverkar på risken att drabbas av diabetes på nytt och hade därför gått ner till 62 kg inför sin tredje graviditet.
– Eftersom jag var i riskgruppen testades jag redan i vecka 11. Jag hade diabetes, men den här gången klarade jag mig som tur var utan insulin.
Graviditetsdiabetes försvinner i allmänhet efter förlossningen, men inte efter Vanhanens fjärde barn.
– Sockerbelastningsprovet togs några månader efter förlossningen och då var fasteblodsockervärdena för höga. Jag hade fått diabetes typ 2.
Vanhanen upplevde det lättare att sköta sin diabetes under den femte och senaste graviditeten. Det beror främst på att hon kunde kontrollera blodsockret från första början, innan några större komplikationer.

Illamående ett varningstecken

Ett symtom som Vanhanen kopplar till graviditetsdiabetes är ett utdraget och kraftigt illamående.
– Jag har mått jättedåligt och spydde praktiskt taget dygnet runt. Det var helt katastrofalt, men lättade lite kring vecka 25.
Det är imponerande att Vanhanen trots illamåendet och därmed långa sjukledigheter har orkat gå igenom fem graviditeter. Nu hoppas hon kunna uppmuntra andra att vägra genomlida samma sak.
– Om mamman mår jättedåligt i början av graviditeten borde hon kräva ett sockerbelastningsprov. Ingen vet vad illamåendet riktigt beror på, men antagligen har det en koppling till blodsockret.
Vanhanen är ändå nöjd med Åbo centralsjukhus vård, och är speciellt tacksam över diabetesskötarens insats. Hon vill också hylla kamratstödet i olika mammagrupper och slutna grupper på nätet.
– En kamratstödsgrupp på Facebook har varit jättebra, i synnerhet eftersom inga av mina vänner har haft graviditetsdiabetes.

Ett undangömt problem

Vanhanen har länge undrat varför ett så vanligt hälsoproblem som graviditetsdiabetes inte får mer uppmärksamhet.
– Problemet hamnar i skymundan och det finns många som inte ens vet att graviditetsdiabetes existerar. Jag kommer inte heller ihåg när jag senast skulle ha läst en artikel om ämnet.
För att förebygga graviditetsdiabetes är det viktigaste att följa generella hälsorekommendationer. Övervikt, kraftigt och regelbundet intag av socker och brist på motion är några riskfaktorer.
– Jag har skurit ner på vita kolhydrater såsom bröd och pasta. Det är klart att jag också vill äta godsaker, men jag försöker hålla mig till veckosluten och skärpa mig under vardagarna, säger Vanhanen med ett skratt.

ANDRA LÄSER