Coronaläkaren Nora Grotenfelts politiska karriär börjar nu – skolfrågor och miljön viktiga för henne

De ökade siffrorna i antalet coronasmittade orsakar inte längre skrämselhicka hos läkaren Nora Grotenfelt. De flesta finländare som har velat skydda sig och ta vaccin har kunnat göra det. I höst räknar hon med att kunna fokusera på annat än corona – som nyinvald lokalpolitiker vill hon jobba för skolfrågor och miljön.

Nora Grotenfelt är nyinvald lokalpolitiker i Helsingfors. Från hösten ska hon föra ordet i den svenska sektionen i fostrans- och utbildningsnämnden. – Svenskan är viktig för oss som har språket som modersmål och därför bör staden erbjuda tjänster på svenska. Det är en del av mångfalden i staden, säger hon.
I augusti börjar ett nytt kapitel i medicine doktor Nora Grotenfelts liv. Då blir hon lokalpolitiker och ska för första gången engagera sig i det politiska beslutsfattandet. Det sker som nyvald ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige och som ordförande för den svenska sektionen i fostrans- och utbildningsnämnden.

ANDRA LÄSER