Medier: Regeringen bereder sig på att utlysa undantagsförhållanden och aktivera beredskapslagen

Det eskalerande coronaläget har fått regeringen att överväga att utlysa undantagsförhållanden. Flera medier rapporterar om att beredskapslagen återigen kan aktiveras.

Enligt flera medier kan regeringen utlysa undantagstillstånd på grund av det eskalerande coronaläget.
Flera medier rapporterar att regeringen bereder för undantagsförhållanden och att ta beredskapslagen i bruk igen. Regeringskällor har bekräftat saken för bland annat HS och Yle. Helsingin Sanomat var först med nyheten.
Enligt HS vill regeringen aktivera beredskapslagen för att säkra sjukvården, inte för att införa nya restriktioner. Enligt HS är det paragraferna 86 och 88 i beredskapslagen som regeringen vill använda sig av. Paragraf 86 ger myndigheterna rätt att i större grad påverka social- och hälsovårdens producenters verksamhet, medan paragraf 88 öppnar för att mindre brådskande vård kan läggas på is ifall vårdbehovet för akut vård kräver det.
De aktuella paragraferna har tidigare använts under de senaste två vårarna.
Fortfarande har inget beslut om ett ibruktagande av beredskapslagen fattats. Enligt källorna tar regeringen ställning till saken antingen i slutet av den här veckan eller nästa vecka.
Regeringen kan konstatera undantagstillstånd tillsammans med presidenten, och efter det kan beredskapslagen tas i bruk. Riksdagen måste godkänna ibruktagandet.

Omikronvarianten sprids som en löpeld

Under de senaste veckorna har coronaviruset spridits mycket snabbt i samhället. Under onsdagen konstaterades 8 661 nya fall av coronasmitta i Finland, och omikronvarianten har fått smittspårningen att kollapsa.
På onsdagen vårdades 59 personer med covid-19 i intensivvård, 25 av dem vid Helsingfors universitetssjukhus. 311 personer vårdades på vårdavdelning inom specialistvården, 172 av dem vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 330 personer vårdades på vårdavdelning inom primärvården.

ANDRA LÄSER