Korsholm sade nej tack till Vasa

Korsholms fullmäktige sidsteppade kommunstyrelsen och återtog på tisdagen ärendet om en eventuell kommunsammanslagning med Vasa, ett ärende som styrelsen valt att remittera. Mötet beslöt med rösterna 23-19 att förkasta förslaget till samgångsavtal.

Fullmäktigemötet i Korsholm den 2 april var så populärt att man fick bänka en del av åskådarna vid skärmar i ämbetshusets entréhall. Foto: Ari Sundberg/SPT
När fullmäktige i Korsholm sammanträdde på tisdagen hade man endast ett ärende på listan. Det var kommundirektörens redogörelse över resultaten från den rådgivande folkomröstningen den 17 mars då korsholmarna med tydlig majoritet, 61,3 procent, sade nej till det samgångsavtal med Vasa som presenterades i januari.
Det andra ärendet som ursprungligen funnits på fullmäktiges lista – att fatta beslut om huruvida man ska godkänna samgångsavtalet med Vasa – remitterades överraskande till ny beredning av kommunstyrelsen den 25 mars. Men skam den som ger sig. Vid fullmäktigemötet lyftes ärendet tillbaka till listan.
Initiativet att överta ärendet från kommunstyrelsen ledde till en dryg halvtimmes diskussion om huruvida fullmäktige alls kan ta upp frågan utan beredning, eller om avtalet i sig kan ses som tillräcklig beredning för ett beslut. Med rösterna 24 mot 19 beslöt man att ärendet ska behandlas såsom man ursprungligen planerat.
Under debatten om samgångsavtalets öde framlade ledamot Jane Trygg-Kaipiainen (Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö MSK) ett förslag om att man ska återremittera frågan om kommunsammanslagning till ny beredning, men med rösterna 24-19 beslöt fullmäktige att fortsätta behandlingen.
Fullmäktigeledamot Michael Luther (SFP) föreslog att fullmäktige säger nej till samgångsavtalet medan ledamot Martin Ahlskog (MSK) föreslog att fullmäktige ska godkänna avtalet. Fullmäktige beslöt med rösterna 23-19 att inte gå in för sammanslagning med Vasa.
Frågan om en möjlig kommunsammanslagning har rört upp stämningarna i kommunen. Ett hundratal demonstranter som motsätter sig en kommunsammanslagning hade samlats utanför ämbetshuset, och kommunen hade förberett sig på ett stort intresse för mötet genom att lyfta fram stolar och tv-skärmar i ämbetshusets entré så att alla intresserade kunde följa med mötet.
Den inflammerade debatten om kommunsammanslagningen var föremål för många ledamöters inlägg i debatten under kvällen.
– Det är ett problem att det i debatten sagts saker som många kommer att ångra när de vaknar dagen efter, säger fullmäktigeledamot Luther.
Han säger att det är viktigt att man i kommunen kan gå vidare och jobba tillsammans i framtiden, hur man än röstar i sammanslagningsfrågan.
Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, Christoffer Ingo, säger att det nu gäller att hitta sätt att stärka förtroendet för beslutsfattarna.
– Det blir utmanande, inte minst med tanke på kommunens ekonomiska situation, säger han.

Fusionsdebatten i Korsholm

Ursprunget till fusionsdebatten i Korsholm kan sökas i kommunstrukturlagen av 2013 som förpliktade kommuner att utreda möjligheten till sammanslagningar. Som ett resultat av lagen gjordes en utredning 2014 där en fusion mellan tio kommuner i Vasaregionen föreslogs.
Fusionsplanerna tog fart hösten 2016 efter en fullmäktigemotion i Korsholm där man föreslog en fusion mellan Vasa och Korsholm.
Efter kommunalvalet våren 2017 visade sig stödet för en fusion bland fullmäktigeledamöterna i Korsholm vara relativt starkt. En liten majoritet förespråkade fusion.
I juni 2017 beslöt kommunstyrelsen i Korsholm att föreslå att man inleder fusionsförhandlingar med Vasa, och i september fattade fullmäktige beslut om att sätta i gång arbetet.
I juni 2018 beslöt Korsholms fullmäktige att en rådgivande folkomröstning ska ordnas.
I omröstningen den 17 mars i år röstade 61,3 procent av korsholmarna emot, 36,8 procent för en fusion med Vasa. Valdeltagandet var 76,4 procent.
ANDRA LÄSER