224 nya fall – Nyland har nu lägre incidens än Egentliga Finland

Siffrorna går överlag mot det bättre, visar institutet THL:s statistik. Bild: Jean Lindén/SPT

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 244 nya coronafall på onsdagen.

Det betyder att 86 405 finländare har smittats av coronaviruset sedan epidemins början.

De två senaste veckorna har 3 544 nya smittfall tillkommit. Det är en klar minskning från föregående period, då 5 799 smittfall tillkom.

Incidensen, alltså det totala antalet coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är nu 63,9. Under den föregående 14-dagarsperioden var den 104,6.

Ser man på sjukvårdsdistrikten så är en intressant förändring att Egentliga Finland nu har aningen högre incidens än Helsingfors och Nyland: 106,4 mot 106,3.

Åland har landets högsta incidens – 112,7 – medan Mellersta Österbotten med 3,9 har den lägsta. I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen nere i 17,7.

Enligt tisdagens statistik är det tills vidare 908 personer som har dött av covid-19, uppger institutet. På tisdagen vårdades 132 coronapatienter på sjukhus. Av dem fick 32 intensivvård.

Sammanlagt 1 548 850 finländare har fått sin första dos coronavaccin, vilket utgör 27,8 procent av befolkningen. Cirka 154 800 personer har fått sina bägge doser coronavaccin, visar institutets siffror från i tisdags.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning