Tro bör ersättas med etik

Religionerna har fortfarande tyvärr alltför stor makt över sinnena i världen.

Bäste Peter Elg (HBL 29.8). Tro kan (och bör) ersättas med samhällsetik. Med samhällsetik förstår jag en etik som bland annat grundar sig på principen att du inte skall göra något åt en medmänniska som du inte vill att hen skall göra åt dig. Att du skall njuta av livet och "vara mån om att du inte gör något som sårar eller skadar någon annan" (Nisse Eklundhs tankar i HBL 14.8.).
Det finns praktexempel på hur tro kan åstadkomma raka motsatsen och få djupt troende människor att bete sig i allra högsta grad oetiskt! Se bara på hur laestadianer och Jehovas vittnen behandlar sina medmänniskor, sina allra närmaste kära, om de "brutit" mot någon "regel" som en helt vanlig Homo sapiens (t.ex. Levi Laestadius) har hittat på. Religionerna har fortfarande tyvärr alltför stor makt över sinnena i världen.
Den dag människan slutar berätta "sagor" om gudar och himlar för sina barn och barnen får själv, utifrån fakta (inte fiktion), bilda sig en uppfattning om universum kommer jorden att vara en drägligare plats att bebo.

Johan Lund

Helsingfors

ANDRA LÄSER