Lättare att få körkort vid 17 års ålder

Man ska inte längre behöva anhålla om tillstånd av myndigheterna för att ta körkort som 17-åring, föreslår en arbetsgrupp. Däremot föreslås andra begränsningar.

Traficoms specialtillstånd för 17-åriga förare föreslås bli slopad. Om lagen skrivs om räcker det att vårdnadshavaren ger sitt samtycke.
Jan-Erik Andelin
06.10.2021 17:02 UPPDATERAD 07.10.2021 13:10
Det ska bli lättare att få körkort vid 17 år. I stället föreslås körförbud för så unga förare under veckoslutsnätter. Fredagar och lördagar skulle man vid midnatt få hålla sig borta från ratten till klockan fem på morgonen.
En arbetsgrupp föreslår att lagen ändras så att man med föräldrars och vårdnadshavares tillstånd kan ta körkort vid 17. Hittills har man behövt motivera sig och anhålla om ett undantagstillstånd av trafikmyndigheten Traficom.
Bland annat en lång skolväg, dålig kollektivtrafik eller förändringar inom familjen har räknats som skäl. Myndigheterna har också med bara några procents undantag beviljat närmare 25 000 tillstånd sedan praxisen med "det tidiga körkortet" infördes 2018.
Så föreslås märket för "ung förare" se ut. Märket skulle vara minst 12 och högst 20 centimeter i diameter och kunna plockas av bilen när man har fyllt 18.
Att ta B-kortet redan som 17-åring har blivit populärt särskilt i glesbygden. I många fall har det också lett till att unga har låtit bli att ta något av de körkort för mopedfordon eller lätt motorcykel man kan ta vid tidigare ålder.
I lagförslaget ingår också att en ung förare skulle behöva fästa ett speciellt märke för unga förare på bilen tills man har fyllt 18.
Under tre års tid har sammanlagt drygt tre procent av 17-åringarna förlorat körkortet för förseelser i trafiken. Olycksstatistiken för åldersgruppen har också förblivit i stort oförändrad, men har fördelats om från mopedfordon och motorcyklar till bilolyckor.
I Finland minskar ungas benägenhet att ta körkort stadigt. I dag tar bara omkring 54 procent av alla 18-åringar körkort.
Det är möjligt för vem som helst att kommentera lagförslaget på webbplatsen utlatande.fi till den 17 november.

ANDRA LÄSER