HD: Inte grovt vårdslöst att förvara bankkort och kod invid varandra

Det är inte grovt vårdslöst att förvara sitt bankkort i plånboken på sitt skrivbord, och pinkoden till kortet i bankens kuvert i skivbordslådan. Det slår Högsta domstolen fast i ett prejudikat.

Även en pinkod som är kopplad till ett bankkort måste kunnas förvaras skriftligt på en plats där den är lättillgänglig, anser Högsta domstolen.
Med bara en rösts majoritet har Högsta domstolen slagit fast skillnaden mellan vårdslös och grovt vårdslös förvaring av bankkort och pinkod.
Riktlinjen har stor betydelse, eftersom bankkortsinnehavaren vid grov vårdslöshet ansvarar för hela beloppet om någon kommer åt att missbruka kortet. Vid vårdslöshet är kortinnehavaren ansvarig bara till ett begränsat belopp.
I det här fallet handlar det om en advokat i norra Finland som förvarade sitt bankkort i sin plånbok som låg på skrivbordet. Pinkoden till kortet låg i en av skrivbordslådorna i en mapp med räkningar som skulle betalas – dessutom i det kuvert som banken hade skickat ut koden i.
Mannen lämnade sitt kontor i tio minuter för att föra papper till det arkiv han hade på vinden. Dörren till kontoret på andra våningen var olåst och under tiden mannen var borta hade någon kommit in och stulit både kort och kod. Summan som lyftes från kontot strax efter var nästan 5 000 euro.
Tingsrätten ansåg att advokaten inte hade visat prov på grov vårdslöshet, medan hovrätten tvärtom menade att det var fallet. Ärendet gick till Högsta domstolen som i veckan kom med sitt utslag.
Enligt Högsta domstolen visade mannen "inte sådan klandervärdig likgiltighet för säkerhetsföreskrifterna" eller för risken för missbruk att vårdslösheten är att beakta som grov.
Banken har i rättsprocessen lyft fram att kortvillkoren säger att kort och kod ska förvaras åtskilt och att brevet med kortet ska förstöras, och dessutom betonat att kontoret var olåst.
Högsta domstolen slår i sitt prejudikat fast att bankkortet är avsett att användas dagligen och att plånboken är en naturlig förvaringsplats. Dessutom kan inte kortinnehavaren förutsättas minnas alla sina koder.
"Även en pinkod som är kopplad till ett bankkort måste kunna förvaras skriftligt på en plats där den är lättillgänglig", skriver Högsta domstolen.
Advokaten bör ha känt till risken med att lämna sitt kontor olåst, men enligt Högsta domstolen har risken varit kortvarig och tillfällig.
Mannen behöver därför stå för enbart 150 euro av den summa som lyfts från hans konto. Banken ska betala hans rättegångskostnader.
Högsta domstolen röstade om avgörandet. Två av fem domare hade avvikande åsikt.

ANDRA LÄSER