Domstol stoppar trädfällning vid Mannerheimvägen – staden hann redan såga ned flera träd innan beslutet

En miljöorganisation är upprörd över mängden träd som sågas ned när Mannerheimvägen i Helsingfors renoveras. Nu har en domstol tillfälligt satt stopp för trädfällningen.

Under tisdagen sågade staden ned alla utmärkta träd på den västra sidan av Mannerheimvägen som nu renoveras.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
22.03.2023 17:20 UPPDATERAD 22.03.2023 17:36
Helsingfors förvaltningsdomstol stoppar all trädfällning längs Mannerheimvägen. Det gäller både träd på Hesperiaesplanadens avsnitt mellan Tölögatan och Mannerheimvägen och i Hesperiaparken.
Domstolens mellanbeslut kom under tisdagseftermiddagen. Då hade staden redan hunnit hugga ned 23 skogslindar och lönnar på den västra sidan av Mannerheimvägen som nu renoveras.
Staden har inte hunnit hugga ned några träd på den östra sidan av Mannerheimvägen, däribland i Hesperiaparken.
Ett slutgiltigt beslut väntas från domstolen senare.
– Vi väntar på beslutet och fortsätter arbetet när vi vet vad det står i det, säger Antti-Juhani Lehtinen, som är projektdirektör på Helsingfors stad.
Inga träd får just nu fällas i Hesperiaparken.
Föreningen Kaupunkiluontoliike, som aktiverat sig i frågan, menar att flygekorrar som kommer västerifrån behöver ta sig över Mannerheimvägen till Hesperiaparken och vidare ut i Tölöviken. För att göra det använder de sig av de träd som växer längs med Mannerheimvägen.
Helsingfors stad har tidigare uppgett att träden måste sågas ned eftersom det annars inte går att utföra den stora renoveringen av Mannerheimvägen.
Under hela renoveringen har staden tänkt såga ned 150 träd vid och i närheten av Mannerheimvägen.
Kaupunkiluontoliike skickade först in besvär till Närings-, trafik- och miljöcentralen. Sedan gick frågan vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förbudet är i kraft tills domstolen kommer med ett slutgiltigt beslut.
Föreningen anser att staden måste göra en aktuell miljöutredning samt en kartläggning av både flygekorrar och fladdermöss.
Yle var först ute med nyheten.

ANDRA LÄSER