Pandemin utmanade äldreomsorgen: "Brist på skyddsutrustning och information"

Äldreomsorgen tvingades justera sin dygnetruntvård och hemvård på grund av coronaviruset, och det skapade många utmaningar, visar en färsk studie.

Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, har varit en av de drivande parterna i ett samnordiskt forskningsprojekt om äldreomsorgens problem under pandemin.
De äldre hade svårt att förstå och följa skyddsåtgärderna och personalen kände stor oro och osäkerhet i synnerhet under våren 2020 när smittspridningen var som värst, visar en ny studie.
– Vi kunde se att begränsad tillgång till skyddsutrustning och tröga informationsflöden upplevdes som stora utmaningar inom äldreomsorgen, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.
Trots detta var det få inom äldreomsorgen som smittades av covid-19. Coronafall konstaterades i endast en femtedel av organisationerna som undersöktes och i endast hälften av dessa upptäcktes fall bland klienter.
Anställda var även oroliga på grund av förändrade rutiner och risken för att överföra smitta från sig själva till äldre klienter eller sina närstående.

Speciell situation

På grund av den mycket ovanliga situationen tvingades många organisationer lägga om sin verksamhet utan förvarning.
Uppgifterna framgår av en undersökning som gjorts bland äldreomsorgens ledare och chefer. I Finland genomfördes studien i höstas.
– Äldreomsorgen tvingades utveckla sina arbetssätt. Vi noterade också att klienterna påverkades av detta, säger Fagerström.
Undersökningen är en del av ett internationellt forskningsprojekt som genomfördes i Finland, Danmark, Norge och Sverige. I Finland utfördes undersökningen av Åbo Akademi och Institutet för hälsa och välfärd. Undersökningen gjordes elektroniskt och skickades till alla kommuner i Finland.
I Finland svarade 247 ledare inom äldreomsorgen på undersökningen. Av dem representerade två tredjedelar dygnetruntvård och en tredjedel hemvård. En ny undersökning för perioden september 2020 till april 2021 har inletts.
ANDRA LÄSER