”Kan inte säga när västmetron startar”

VD:n för Västmetrobolaget Matti Kokkinen säger att han är sorgsen. Västmetrons starts senareläggs igen. På måndagseftermiddagen kom beskedet. Tester och granskningar som utförs på metrostationerna och banan i Esbo kräver mer tid. ”Svårare än väntat”, enligt pressmeddelandet.

Västmetron är fortfarande en stor byggplats. Ursprungliga starten skulle ske för flera år sedan.
10.10.2016 13:19 UPPDATERAD 11.10.2016 09:53
I juni framgick att västmetron inte startar som planerat den 15 augusti. Förhoppningen var i stället att banan är i drift i januari 2017 men så blir det inte.

Matti Kokkinen, kan du försöka gissa en ny tidpunkt, talar vi om första halvåret 2017 eller det andra?

– Det är svårt att säga. Det beror på testresultaten. Det är mycket beklagligt det här.
Enligt Västmetrobolaget är det problem med brandsäkerheten vid station Aalto i Otnäs.
Västmetron kan tas i bruk efter att byggnadstillsynen, räddningsverket och Helsingfors stads trafikverk HST godkänt system och installationer.
Trafikverkets direktion möts på torsdagen. På föredragningslistan finns inte en rad om västmetron.
– Det här är en nyhet för mig. På senaste mötet fick vi höra att metron startar i januari. Problemen beror på brister i projektledningen, säger Ari Lehtinen (SDP).
Trafikverkets möjligheter att påverka är begränsade trots att Helsingfors stad äger en del av Västmetrobolaget och det är Trafikverket som i praktiken kör tågen.
HBL berättade i slutet av september att Helsingforsregionens Trafik HRT förbereder sig på att västmetrons trafik börjar först nästa sommar. Kostnaderna för den ersättande busstrafiken väntas uppgå till 19 miljon euro. Därmed stiger summan för ersättande busstrafiken från tidigare 7 miljoner euro till 19 miljoner euro.

Fakta

Kostnadsökningarna
Västmetrobolaget är ett aktiebolag som ägs av Esbo och Helsingfors.
21.5.2008 Stadsfullmäktige i Helsingfors godkänner projektplanen för västmetron. Kostnad 713,6 miljoner euro. Av detta är Helsingfors andel 144,3 miljoner euro.
12.3.2014 Stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 30 miljoner euro. Nu beräknas västmetron kosta 979 000 000 euro. Helsingfors andel har stigit till 279,1 miljoner euro.
27.4.2016 Västmetron har blivit dyrare igen. Nu beräknas banan kosta 1 088 000 000 euro, det vill säga över en miljard euro. Helsingfors andel har stigit till 325,1 miljoner euro.
När stadsfullmäktige i Helsingfors i slutet av april diskuterade ett nytt tilläggsanslag på 20 miljoner euro var det blott 110 dagar till det som skulle vara västmetrons start den 15 augusti.

ANDRA LÄSER