22 manliga tonsättare som borde spelas betydligt oftare

Bild: Wikimedia Commons/Collage

Vem talar för de oförtjänt negligerade manliga tonsättarna? Mats Liljeroos plockar fram tjugotvå stycken och nämner verken som åtminstone borde framföras.

Den under hösten i HBL-spalterna böljande diskussionen om jämställdhet i musiklivet och kvinnliga tonsättare på orkesterrepertoaren gjorde mig både glad och bekymrad. Glad, därför att den var viktig o...