Dubbar eller friktionsdäck - statistiken ger svar

Också den här vintern har frågan om dubbar eller friktionsdäck debatterats flitigt kring bensinmackarnas kafébord. Ett svar hittar man som vanligt i statistiken.

Valet av vinterdäck dikteras av allt från den subjektiva känslan bakom ratten till den obönhörliga olycksstatistiken. Den här texten handlar mest om de dokumenterade olyckorna. De registreras av Institutet för olycksinformation (OTI), och siffrorna visar att friktionsdäck är inblandade i bara drygt sex procent av finländska trafikolyckor med dödlig utgång. Så har det varit i tio år utan att den detaljen lett till någon större uppståndelse. En fråga är naturligtvis vad som plötsligt hände med friktionsdäcken, för under den föregående mätningsperioden 2000–2008 var de överrepresenterade i samma typ av olyckor. Bättre material är en förklaring, men det finns en annan som kanske är viktigare.
ANDRA LÄSER