Kulturbranschen ska få slopa tvåmetersregeln – nya anvisningar skickas till regionförvaltningsverken

Tvåmetersregeln och indelningen av publiken i sektioner kan enligt forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen snart förpassas till historien i teatersalongerna. Social- och hälsovårdsministeriet har gett nya anvisningar till landets regionförvaltningsverk – som ändå är de som i sista hand bestämmer om reglerna.

Antti Kurvinen säger att statsrådet skickar ut nya anvisningar till regionförvaltningsverken. Bild från tidigare i augusti.

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (Centern) kommer med beskedet på Twitter. Social- och hälsovårdsministeriet skickar enligt honom ut nya anvisningar till landets regionförvaltningsverk, som i sista hand bestämmer om reglerna.

"Anvisningarna motsvarar min och Undervisnings- och kulturministeriets linje. Kravet på ett två meters avstånd och det omöjliga kravet att dela in publiken i grupper försvinner", skriver Kurvinen.

Enligt Kurvinen ska utgångspunkten vara att evenemang ska kunna ordnas då det sker på ett så coronasäkert vis som möjligt.

Han skriver även att arbetet inte är slutfört här. Förberedelserna för att införa ett coronapass fortsätter, och vid sidan om det måste man skapa en plan för när vi kan slopa alla coronarestriktioner helt.

Trots anvisningarna från ministeriet är det ändå regionförvaltningsverken som i sista hand fattar beslut om begränsningarna i ett område.

Oklart när och om begränsningar ändrar

Vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har man ännu inte tagit emot de nya anvisningarna.

Regionförvaltningsverkets direktör Heikki Mäki säger att man kommer att bekanta sig med anvisningarna omedelbart då de kommer. Eftersom han ännu inte läst dem kan han inte uttala sig om hur fort de eventuellt kan leda till ändrade begränsningar.

Coronasamordningsgruppen i Egentliga Finland har ett möte på tisdag, och den motsvarande gruppen i Satakunta på torsdag. Ifall anvisningarna är av sådant slag att frågan kan vänta till dess, kommer man sannolikt enligt Mäki att behandla den under de mötena.

Mäki betonar ändå att det enligt hans uppfattning handlar om nya anvisningar och inte en lagändring, vilket innebär att de lagparagrafer man hittills grundat coronarestriktionerna på kvarstår.

– Vi går grundligt igenom de nya anvisningarna och lyssnar till sjukvårdsdistriktets epidemiologiska uppskattning. I anvisningarna ingår sannolikt också Institutet för hälsa och välfärds analys, så den kommer vi att bekanta oss grundligt med, säger Mäki.

Läs också: Helsingfors testar coronapass – så här går det till

Kulturbranschen tackar

Från branschens håll välkomnas beskedet med öppna armar.

Wasa Teaters chef Ann-Luise Bertell säger att ett slopande av tvåmetersregeln är avgörande för att teatrarna ska kunna bedriva sin verksamhet i höst.

Hon säger att hela kulturfältet har väntat på denna nyhet, även om det ännu återstår att se hur regionförvaltningsverken förhåller sig till de nya anvisningarna.

– Jag hoppas, och utgår ifrån att man lyssnar till politikerna. Dessutom har kulturbranschen så tydligt uttalat att det inte är möjligt att spela under dessa begränsningar, säger hon.

För Svenska Teatern i Helsingfors till exempel skulle tvåmetersregeln leda till att man i höst högst kunde ta in 100 personer i den salong som normalt rymmer 600. Om Vasa övergår till en svårare epidemifas och regeln trots allt kvarstår innebär det att man kan välkomna 40 personer i publiken, trots att salongen normalt rymmer omkring 320.

Varifrån kommer tvåmetersregeln?

Den så kallade tvåmetersregeln handlar om den temporära paragrafen 58d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Paragrafen slår fast att man i områden med en coronaincidens på över 25 kan kräva två meters avstånd mellan personer som vistas inomhus i mer än 15 minuter.

För tillfället överskrider alla landskap kraftigt incidensen 25.

Eftersom regionförvaltningsverken beslutat att införa paragrafen på många håll i landet, har det lett till att bland annat teatrar och biografer kraftigt tvingats begränsa sin publikmängd.

Budskapet från kulturfältet har varit tydligt: det går inte att genomföra verksamheten under sådana premisser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har kommit med ytterligare krav för aktörer i huvudstadsregionen. Kravet innebär att man från och med fredag högst får ta in 25 personer inomhus, samt att dessa personer ska kunna indelas i mindre grupper som inte kommer i kontakt med varandra.

Läs också: Teatrarnas revolt görs i det tysta, om den alls blir av – chefer väntar på utlovade lättnader, visar HBL:s kartläggning

Läs också: Festspelen ställdes in, Viirus redo ta lagen i egna händer: "det gäller teatrarnas överlevnad"

ANDRA LÄSER