Sluta dalta med vaccinmotståndarna

Vaccinmotståndarna tillhör inte de svagaste, de tillhör dem som hotar de svagaste. Det är hög tid att återföra dem till verkligheten, och kräva att de tar ansvar för sina val och står för en kännbar del av sina covidvårdkostnader.

Vaccinmotståndare är inte svaga, däremot utgör de ett hot mot samhällets svaga, anser Henrik Jansson.
Det är inte mer än en dryg månad sedan jag på kvarterspuben lyssnade till och ifrågasatte åsikten att de som vägrar ta covidvaccinet – om och när de insjuknar – själva ska stå för sjukhusräkningen. Jag tänkte då på att det finns stora risker med att utesluta någon grupp från de tjänster samhället erbjuder.
ANDRA LÄSER