Bara fyra av tio fick vård helt på svenska inom HUS – unikt enkätmaterial visar på brister

I Hyvinge har bara en procent av personalen ett språktillägg, som visar att man kan ge vård på svenska. I Borgå kan däremot sju av tio anställda ge service på båda språken. HBL har tagit del av ett unikt enkätmaterial inom HUS, som visar på regionala ojämlikheter.

Förvaltningsöverskötaren Marja Renholm kommenterar enkätsvaren med att HUS måste ta den svenska servicen på stort allvar.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
06.06.2022 05:01 UPPDATERAD 06.06.2022 09:15
Den som har haft ärende till något av HUS sjukhus har sannolikt fått ett textmeddelande efter besöket, där man får svara på frågan "Jag kunde uträtta ärenden på mitt modersmål (finska eller svenska)". Frågan har ställts sedan förra sommaren och nämnden för den språkliga minoriteten inom HUS har sammanställt 12 524 svar från svenskspråkiga patienter.

ANDRA LÄSER