Fågelinfluensa bland fasaner i Finland – skyddszon etableras

Om fågelinfluensa sprids till en gård med fåglar måste alla gårdens fåglar dödas, varnar Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket varnar för fågelinfluensa i Salotrakten. När fåglarnas höstflytt börjar ökar risken för att fågelinfluensa sprids också på andra håll i Finland. Arkivbild.
25.09.2021 18:45 UPPDATERAD 25.09.2021 18:46
Fågelinfluensa av virustypen H5N1 har konstaterats bland fasaner som släppts ut i naturen som viltfåglar i Salo, uppger Livsmedelsverket. H5N1-fågelinfluensa ökar dödligheten bland fåglar och kan också smitta människan.
Livsmedelsverket försöker stoppa spridningen av fågelinfluensan genom att upprätta en zon för bekämpning av smittspridningen i Salotrakten. Inom zonen är det förbjudet att flytta fjäderfän och dessutom finns det särskilda bestämmelser för hur gårdar som har fåglar ska skydda sig för smitta. Även jakt av fågel är förbjudet i området.
Livsmedelsverket uppmanar alla gårdar med fåglar att vidta åtgärder för att effektivera skyddet mot spridning av fågelinfluensa, bland annat genom att se till att gårdarnas fåglar inte kommer i kontakt med vilda fåglar.
Ifall en fågel på en gård konstateras ha fågelinfluensa måste alla gårdens fåglar dödas och gården rengöras, varnar Livsmedelsverket.
När de vilda fåglarnas höstflytt börjar ökar risken för att fågelinfluensa sprids på olika håll i Finland, uppger Livsmedelsverket.

Fågelinfluensa: Symtom hos fåglar

Fågelinfluensa kan orsaka flera olika symtom hos fåglar. Symtomen beror bland annat på virustypen, fågelarten och fågelns ålder. Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 3–5 dygn.
Typiska symtom hos fåglar är apati, aptitlöshet, sänkt äggproduktion, svullnad i huvudregionen och hög dödlighet. Även luftvägssymtom och diarré kan förekomma.
Fågelinfluensa smittas lätt mellan fåglar. Infekterade fåglar utsöndrar virus i andningsluften och särskilt rikligt i avföringen. Mellan fåglar sprids influensaviruset särskilt vid kontakt med avföring, till exempel om en sjuk fågel kontaminerar andra fåglars foder.
Vissa typer av fågelinfluensa kan smitta även människor.
Källa: Livsmedelsverket