SAS ska spara mångmiljonbelopp

SAS fortsätter att blöda kraftigt ekonomiskt. Flygbolaget ska nu genomföra ett jättesparpaket på 7,5 miljarder kronor eller cirka 755 miljoner euro.

Svensk-danska flygbolaget SAS redovisar en brakförlust för fjolåret och lanserar ett omfattande sparprogram.
22.02.2022 13:12
I samband med kvartalsrapporten för november–januari presenteras sparplanen, som går under benämningen "SAS Forward", som en nödvändighet om inte företagets kassa ska tömmas helt.
"SAS kommer proaktivt genomföra en fullständig omvandling av sin verksamhet, inklusive nätverk, flotta, kollektivavtal och andra kostnadsstrukturer, genom en bred och omfattande omvandlingsplan", skriver vd:n Anko van der Werff i delårsrapporten.
Planen inbegriper bland annat att de årliga kostnaderna sänks med motsvarande 755 miljoner euro.
"SAS kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att fortsätta sänka kostnaderna med en betydligt mer omfattande fördelning av kostnadsbördan mellan alla större intressentgrupper och fordringsägare", skriver man.
Bolaget ska också stärka balansräkningen genom att minska skulderna och ta in nytt kapital. Hur detta ska gå till och i vilken omfattning framgår dock inte.
En digital omvandling som enligt bolaget ska ge stora ekonomiska fördelar.

Ekonomisk förlust

Rent ekonomiskt blev det nu återigen ett kraftigt förlustkvartal för bolaget. Förlusten före skatt på cirka 270 miljoner euro var betydligt mer än vad marknadens förväntningar låg på.
Intäkterna steg samtidigt till cirka 550 miljoner euro jämfört med 230 miljoner euro under det pandemityngda fjärde kvartalet föregående år.
"Det finns fortfarande en osäkerhet kring hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas och omvandlingen av SAS måste fortsätta för att anpassa oss till den nya marknadssituationen", skriver vd:n.

Viss ökning

Inför sommaren gör man nu bedömningen att kapaciteten kommer att ligga på motsvarande 80 procent av hur det såg ut sommaren 2019, alltså före pandemin.
"Den senaste tiden har vi dock sett en ökning av biljettförsäljningen, vilket är lovande inför sommarperioden", skriver vd:n.
SAS-aktien har den senaste tiden rasat kraftigt i takt med att bland annat den norska banken DNB sänkt riktkursen rejält. Inför börsöppningen i dag är aktien ned 16 procent och de senaste tre åren har den rasat drygt 80 procent.

ANDRA LÄSER