215 personer vårdas på sjukhus för covid – 34 på intensiven

Totalt har cirka 7,4 miljoner coronavirustester gjorts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva

1 732 nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats i Finland sedan fredagen, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt 215 personer vårdas på sjukhus med anledning av covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 34 intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Vaccineringen framskrider

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 85,3 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 77,2 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 75,1 procent fått den första dosen vaccin medan 67,9 procent har fått två doser.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Till och med den 19 oktober hade totalt 4 816 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 3 308 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Drygt 1 700 nya smittfall

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 133, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 236, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och lägst, 13, på Åland.

Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.

Sedan fredagen har 1 732 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 7 354. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 7 652.

Totalt har 154 888 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning