Suget efter snabbtester rusar i höjden – så ska de sorteras efter användning

Det plastiga självtestet för covid-19 ska inte sorteras som plastavfall.

Nästa anhalt: blandavfallet.
Anna Back
10.01.2022 18:00 UPPDATERAD 11.01.2022 10:10
De senaste veckorna har tillgången på självtest för covid-19 varit ett hett diskussionsämne. I lokala Facebookgrupper har folk tipsat om butiker som säljer test, eller beklagat sig över att de är svåra att hitta.
Regeringen lovar två hemtest i veckan per elev, och om flera smittfall upptäcks i klassen kan eleverna testas upp till fem gånger i veckan.
Internationellt förs en diskussion om test som visar negativt de första dagarna av infektionen. Samtidigt rapporterar allt fler att testet i näsan visar negativt medan ett svalgtest ger positivt utslag. Det här innebär att det behövs upprepade test per person.
Den dag tillgången på test inte längre är ett problem blir det dags att fundera på hur man ska göra sig av med dem efter att de fyllt sin funktion. För dem som bor i större fastigheter är det naturligt att lägga förpackningen i kartonginsamlingen och instruktionsarket i pappersinsamlingen.

Sluten plastpåse

Men själva testkitet? Pipetten och testkassetten verkar bestå av plast. Det är lätt att tro att de hör hemma bland ketchupflaskor och yoghurtburkar i plastkärlet. Så är inte fallet, säger Maarit Kiviranta som är miljösakkunnig på Helsingforsregionens miljötjänster.
– Vi rekommenderar att man lägger testkitet i en sluten plastpåse i blandavfallet, säger Kiviranta.
Den slutna plastpåsen känns i det här skedet aningen överflödig, men rekommendationen kvarstår. Orsaken är att man inte vill att viruspartiklar ska komma i omlopp under avfallshanteringen.
– Det handlar förstås om minimala virusmängder jämfört med till exempel en näsduk.
Hur man sopsorterar testkitet kan tyckas vara en liten fråga mitt i en pandemi. Men många test blir också volymer.

Plast och förpackning

Varför plasten inte ska slängas i de gula kärlen för plastavfall beror på att kärlen enbart är ämnade för förpackningar. Det lagstadgade producentansvaret gäller i dag bara förpackningarna, inte produkter – materialåtervinningen finansieras av företagen som förpackar eller importerar förpackade produkter.
Testkassetten är en produkt som därmed hör hemma i blandavfallet tillsammans med diskborstar och plasthinkar. Då körs den till avfallsförbränningsverket i Vanda för att bli energi, i stället för att köras till Fortums anläggning i Riihimäki för återvinning.
Kiviranta håller med om att det här kan kännas bakvänt eftersom likartade plastmaterial kan användas i förpackningar och produkter.

Har plast inget värde som råmaterial?

– Jag är ingen expert på det här, men processen för att återvinna plast är mycket mer komplierad än för till exempel metall. EU-lagstiftningen går mot att även plastprodukter ska samlas in men vi är ännu inte där.
Maarit Kiviranta vill ändå fånga upp folks intresse för att sortera plastprodukter och passar på att marknadsföra Sortti-stationernas nya prislista.
– Från årsskiftet tar de emot upp till femtio liter plastavfall för en kostnad på 50 cent. Förut har det billigaste priset varit för 200 liter.
Hon vill poängtera att Sortti-stationen inte heller vill ha påsar med använda hemtest för covid-19. Däremot passar det bra att lämna in plastleksaker, trädgårdsstolar och hinkar.

ANDRA LÄSER