Fler kvinnor i börsbolagens styrelser

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser överskrider nu för första gången 30 procent. Bara två börsbolagsstyrelser saknar en kvinna, visar Centralhandelskammarens färska sammanställning.

Finland hör till de länder i Europa där andelen kvinnor i börsbolagens styrelser är störst, framgår det ur sammanställningen. Statistiskt ligger visserligen Frankrike, Italien, Belgien, Tyskland, Island, Norge och Sverige alla före oss, men bara i Finland och Sverige har ökningen av andelen kvinnor skett utan lagstiftning.
– Andelen kvinnor har de senaste åren ökat stadigt med mellan en och två procentenheter per år men arbetet med att befrämja jämställdhet måste fortsätta. Företagens förvaltningskod innebär en god självreglering, säger vice vd Anne Horttanainen på Centralhandelskammaren.
Enligt henne så har förvaltningskoden visat att det inte krävs lagar för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelserna.
För tio år sedan var mindre än en femtedel av medlemmarna i börsbolagens styrelser kvinnor. I dag har 31 av totalt 122 börsbolag en jämn könsfördelning i styrelsen.
Efter börsbolagens ordinarie årsstämmor i år uppgår antalet styrelseplatser till totalt 777. På dem sitter 688 olika personer, 485 män och 203 kvinnor. Det här att posterna fördelas på fler personer än 2019, både kvinnorna och männen är fler än i fjol.
Även om styrelsearbetet nu börjar bli mera jämställt är kvinnorna fortfarande i minoritet till exempel i de nomineringsutskott som bereder styrelsevalen.
ANDRA LÄSER