Tänk om problemet inte är för lite läsning – utan för mycket text?

Läsaren behöver rum fria från text, där litteraturen får plats att i mig återgå till det ordlösa därifrån den en gång kommit. Det som är ordlöst i författaren är ordlöst också i läsaren, skriver Fredrik Sonck.

På svenska kultursidor har en debatt om ljudboken och dess återverkningar på litteraturen böljat den senaste tiden. Ljudboken är på frammarsch, medan den litteratur som ska läsas verkar få svårare att hitta en plats i människors liv. I synnerhet ungas bokläsning minskar, enligt rapporter.

ANDRA LÄSER