Sådant ska vårt land bli

År 2067 är det jubileum igen, för då blir nationen Finland 150 år gammal. Vad har HBL:s jubelbarn för förhoppningar om framtidens Finland?

Hermann Christian Barck hoppas på ett Finland som accepterar sina språkminoriteter. Han berättar om sin pappa Per Olof Barck som sommaren 1943 översatte dagordertexter för marskalk Mannerheims granskning.
Sofia Holmlund
29.01.2017 07:00
"Detta år då Finland fyller 100 år har vi 100 skäl att vara stolta över vårt land. Under mina resor utomlands har jag mött mycket respekt som finländare. Folk känner ofta till vår våldsamma historia, samt hur framgångsrikt Finland blivit inom teknik, kultur och utbildning. Vår lite blåögda direkta ärlighet och uppriktighet uppskattas. Jag önskar att vi om 50 år fortfarande kan kalla oss framgångsrika. Det kan vi endast fortsätta vara om vi håller våra sinnen öppna för yttervärlden.
Den senaste trenden har ju varit att stänga ut allt främmande. Såväl det främmande som kommer utifrån, men även inifrån det egna landet. Det är ytterst sorgligt att man vill beskylla en språklig minoritet för allt elände i sitt land. Jag anser att som minoritet i mitt eget land har jag varit tvungen att jobba hårdare för att bli accepterad av majoritetsbefolkningen. Paradoxalt nog är detta en av orsakerna till att jag klarat mig rätt så bra.
Min far, Per Olof Barck, befann sig sommaren 1943 i Mannerheims högkvarter i S:t Michels. Han var ditkommenderad för att översätta dagordertexter skrivna av generalerna för marskalkens granskning. Skulle pojkarna som i blöjor kryper upp för Senatstorgets trappor läsa sitt eget lands historia, skulle de inse att svenskan alltid har varit en lika naturlig del som finskan i vårt land. Landet som våra fäder byggt upp tillsammans oberoende av modersmål."
Christer Hermann Barck, fyller 50 den 6 mars
Marina Maatela-Indrenius-Zalewski jobbar som psykolog. Hon hoppas på att Finlands medborgare i framtiden kan behandla varandra med respekt.
"Jag har arbetat som psykolog och terapeut i snart 22 år och påverkas säkert av det jag möter i mitt jobb.
Mina förhoppningar är att människor nu och i framtiden behandlar varandra med tolerans och välvilja. Att bli bemött med vänlighet, glädje och respekt är något som gynnar såväl individen som samhällsklimatet."
Marina Maatela-Indrenius-Zalewski, fyller 50 den 13 februari

ANDRA LÄSER