Glöm växtoljan – du kanske inte lever ett friskare liv

Växtoljor är nödvändigtvis inte så hälsosamma som man tidigare har trott, hävdar en amerikansk undersökning.

Forskarna kom till att risken för hjärtsjukdomar inte minskar utan kan tvärtom öka om animaliska fetter ersätts med växtoljor.
Kolesterolhalterna i försökspersonernas blod minskade då mättade fetter ersattes med omättade omega6-fetter. Men något samband mellan färre hjärtsjukdomar och användning av växtoljor kunde inte hittas. Tvärtemot förväntningarna ökade risken att dö i förtid hos dem vars kolesterolhalter minskade mest.
Forskargruppen analyserade på nytt material från en vårdinrättning i Minnesota för 45 år sedan. 9 423 patienter delades in i två grupper där den ena använde mycket animaliska fetter och den andra majsolja i stället för animaliska fetter.
Forskargruppen analyserade också andra undersökningar och hittade inga stöd för påståendena om att växtoljor förebygget hjärtsjukdomar.

Tvärt emot kostrekommendationerna

Animaliska fetter i kött, smör, ostar och grädde har länge ansetts vara farliga för hjärtat eftersom man har antagit att de ökar halten av kolesterol som täpper till blodkärlen. Bland annat Världshälsoorganisationen WHO bygger sina kostrekommendationer på detta antagande. WHO slår fast att de animaliska fetterna borde utgöra mindre än tio procent av energiintaget.
Men under den senaste tiden har många nya undersökningar bestridit hypotesen att animaliska fetter är farliga.
– De fleromättade fettsyrornas hälsofördelar jämfört med mättade fettsyror ser ut att vara mindre säkra än man tidigare har trott, säger Lennert Veerman vid Queenslands universitet i en kommentar till undersökningen.
Eftersom den ena gruppen i undersökningen använde majsolja behövs det enligt experterna mera information om andra växtoljors effekter.
– Medan vi väntar på ytterligare bekräftelse borde vi fortsätta att öka andelen fisk, frukter, grönsaker och fullkornsprodukter i vår kost, säger Veerman.
Undersökningen och kommentarerna har publicerats i den medicinska tidskriften BMJ.

ANDRA LÄSER