HBL Debatt: Pensionssystemet bör reformeras med eftertanke

Det krävs en översyn av vårt arbetspensionssystem under den nya valperioden. Men vi är inte inne i en pensionskris och därför borde inga paniklösningar vidtas, skriver Suvi-Anne Siimes, vd för Tela, pensionsförsäkrarnas intresseorganisation.

Utvecklingen av pensionsförmåner måste utvärderas utifrån att tryggheten för de äldre är tillräcklig. Det är också viktigt för dem som går i pension först om flera decennier att tillräckliga pensioner kan garanteras.
02.04.2023 07:01
Dagens människa klarar av att på sociala medier koncentrera sig på en sak i fem sekunder i medeltal. Jag funderar ofta på vad det innebär för vår förmåga att förstå tidsperioder på flera decennier och försvårar det oundvikligt granskningen av längre utvecklingskurvor inom politiken? Förhoppningsvis inte, för de frågor som kräver långsiktigt ansvarstagande har inte försvunnit från världen. De finns vid sidan av artmångfald, grön omställning och säkerhetspolitik också gällande de lagstadgade ålderspensionerna.
Arbetspensionen samlas ihop under en persons hela arbetskarriär, alltså oftast under en period på cirka 35–45 år. Arbetspension betalas tids nog till alla som har rätt till den en gång per månad under hela den återstående livstiden – numera i genomsnitt i över 20 år. Det är fråga om en lång tid. Världen hinner under den tiden förändras många gånger på flera olika sätt.
Trots alla förändringar måste vi ta hand om tryggheten för äldre. Därför krävs en noggrann beredning och mångsidigt forskningsmaterial för att reformera arbetspensionen. Man måste också stå ut med tanken att projektet aldrig blir klart. Då en del är fixad kräver redan en annan en översyn eftersom världen inte slutar förändras.

ANDRA LÄSER