Likt och olikt i syskonländer

En färsk antologi visar väl hur demokratin och rättsstaten i Sverige och Finland möter likartade framtidsfrågor.

Boken granskar bland annat läget i det allt djupare säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. På bilden försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist.
14.12.2020 01:00 UPPDATERAD 14.12.2020 09:09

ANDRA LÄSER