Folktingets ordförande kritisk till att ministerier glömmer bort svenskan

Folktinget har godkänt sin första framtidsstrategi. Den handlar bland annat om hur bevakningen av jämlik myndighetsservice ska gå till.

Folktingets ordförande Sandra Bergqvist<b> </b>(SFP) påtalar under lördagens session att ministerier och myndigheter ofta glömmer bort eller förringar nationalspråket svenska i sitt arbete.

Svenska Finlands folkting godkände under sin session på lördagen organisationens första framtidsstrategi. Den styr arbetet fram till 2030.

Det centrala målet är, enligt ett pressmeddelande, "att Folktingets bevakning av en jämlik myndighetsservice på båda nationalspråken är förutseende och professionell, Folktinget jobbar för kvalitativa och mångsidiga lärostigar på svenska, främjar språk- och kulturgemenskapen i Norden och stärker sina nordiska nätverk samt stärker växelverkan med det finska Finland."

Sessionen är den första fysiska sedan 2019.

SFP-riksdagsledamoten Sandra Bergqvist är ordförande för Folktinget och sade i sitt öppningstal att det är problematiskt att myndigheter och ministerier ofta glömmer bort svenskan. Det här har enligt henne bland annat märkts under coronapandemin när tidtabellerna i lagstiftningsarbetet varit snäva.

"Det betyder ändå inte att ministerierna kan slarva med att följa de språkliga rättigheterna", sade Bergqvist enligt pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER