Kriget och räntor pressar Aktias resultat

Aktia redovisar ett resultat för årets första kvartal som är sämre än under motsvarande tid i fjol. Kriget i Ukraina, oro för inflation och väntade ränteuppgångar anger banken som skäl i sin rapport för första kvartalet i år.

Det osäkra världsläget pressade Aktias resultat under årets tre första månader.
11.05.2022 08:02 UPPDATERAD 11.05.2022 11:15
Aktia redovisar ett jämförbart rörelseresultat på 13,3 miljoner euro för årets tre första månader. Det är sämre än under motsvarande period i fjol då resultatet landade på 16,9 miljoner euro. Orsaken är enligt banken främst det osäkra världsläget.
I sitt pressmeddelande skriver Aktia att den marknadsnedgång som följde efter Rysslands anfall på Ukraina och effekterna av de snabbt stigande räntorna på ränteplaceringarnas värden ledde till negativa orealiserade värdeförändringar i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj.
Den osäkra marknaden innebar också att Aktias kunder under årets första kvartal var försiktiga med att lyfta nya lån. Samtidigt ökade försäljningen av ränteskydd markant, uppger banken.
Trots osäkerheten räknar Aktia med att det jämförbara rörelseresultatet i år blir något bättre än i fjol. Koncernens resultat är ändå beroende av vilka effekter kriget har på marknaden under året.
Aktias vd Mikko Ayub säger i bankens pressmeddelande att förväntningarna på ett normalare år efter de två pandemiåren snabbt kom på skam då Ryssland anföll Ukraina i slutet av februari. Några direkta effekter på koncernens verksamhet har kriget ändå inte. Ayub betecknar Aktia som en stabil och konservativ kapitalförvaltarbank som inte har någon verksamhet i Ryssland, Belarus eller i Ukraina.
"Krigets inverkan på Aktias affärsverksamhet har hittills varit måttlig. Vi följer för egen del alla sanktioner mot Ryssland. I mars beslutade vi även att tills vidare avbryta alla inkommande och utgående betalningar till och från Ryssland och Belarus. Inte heller i vår kreditportfölj finns det några betydande direkta risker i anknytning till krisområdet. Inom kapitalförvaltningen är riskerna lika hanterbara – Aktias egna fonder har inga direkta placeringar i Ryssland, och Aktia har upphört med nyförsäljningen av andra aktörers fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland", säger Ayub i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER