Äntligen diskuteras eutanasi i Finland

Finländare ger sitt starka stöd till eutanasi. Man måste lyssna på folkets vilja och agera i enlighet med det.

Under det här året har det diskuterats mycket om dålig och god vård. Vi har fått läsa olika berättelser i tidningar och i sociala medier. Hårda erfarenheter. Men det finns också berättelser om den goda vården. Exitus rf har redan under två decennier målmedvetet arbetat för att en eutanasilagstiftning skulle kunna antas i Finland. Vägen har varit lång och arbetsdryg, men nu börjar föreningens arbete visa resultat.
Med glädje tar vi emot nyheten om att Stefan Wallin (SFP) förra fredagen lämnade in ett skriftligt spörsmål i riksdagen om eutanasilagstiftningen. Spörsmålet är undertecknat av 24 riksdagsledamöter från sex olika partier. Bland undertecknarna finns sex nuvarande eller tidigare partiordförande, åtta tidigare ministrar och fyra av riksdagsgruppernas nuvarande ordförande.
Det är anmärkningsvärt att spörsmålet är undertecknat av så här många politiska beslutsfattare och att undertecknarna brett representerar olika politiska partier. Det är faktiskt hög tid att lyssna på folket eftersom finländare redan under flera års tid har visat sitt starka stöd till eutanasilagstiftningen. Under de senaste tio åren har understödet varit ungefär 75 procent. Enligt en doktorsavhandling som publicerades i september har understödet för eutanasi bara fortsatt att växa bland finländare och skulle nu ligga på 85 procents nivå. En annan sak som är viktig att notera är att sjukskötarnas positiva attityd och ståndpunkt för eutanasilagstiftning har ökat. Ett starkt understöd finns också bland läkarkåren. År 2013 ställde sig cirka 46 procent av läkarna positivt till eutanasi. Man kan anta att understödet är ännu högre i dag.
Det är dags att föra en diskussion om lagstiftningen. Läkarförbundets negativa åsikt till eutanasi är inte mera relevant i dagens värld. Man måste lyssna på folkets vilja. Man ska lyssna på allvarligt sjuka patienter som har plågor. Största delen av de allvarligt sjuka patienterna får hjälp genom en god vård i livets slutskede, men vi har alltid haft och kommer alltid att ha människor som inte får denna hjälp ens från den bästa terminalvården. Dessa människor får inte heller hjälp från den effektivaste smärtlindrande vården. Vi har alltså en grupp människor som genomgår outhärdliga fysiska och psykiska plågor. Dessa människor har hittills varit bortglömda, såväl av läkarförbundet som av politikerna.
Det har uppskattats att det kan finnas cirka 200–300 allvarligt sjuka människor i Finland som kunde önska sig anlita eutanasi. Varför kunde inte dessa människor själv bestämma över sin död i en situation då all den medicinska behandlingen är gjord och det enda som kvarstår bara är ett stort lidande? Från vem skulle det vara bort om jag, med hjälp av skyddet som lagen förskaffar, vill öppet bestämma över mig själv och min död, ifall det enda jag har är stora smärtor?
Wallin konstaterar förträffligt och bra i sitt skriftliga spörsmål till regeringen: "Ur patientens synvinkel är eutanasi i slutändan en fråga om människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Det finns ingen etisk norm som kan frånta den döende denna subjektiva rätt. Det finns ingen utomstående som kan ha rätt att tvinga patienten plågas om denne själv anser sig vara förtjänt av ett annorlunda, mänskligt slut."
Även De grönas ordförande Ville Niinistö har undertecknat Wallins spörsmål. Niinistös underskrift är en bra fortsättning till De grönas viljeyttring för eutanasilagstiftning. De gröna tog redan 2012 en positiv ställning för eutanasi med anledning av min partidagsmotion. Nu är det dags för de politiska partierna att agera tillsammans. Betydelsefullt är också att bland sannfinländarna och kristdemokraterna finns sådana som förhåller sig positivt till eutanasi, trots att dessa partiers ledning yttrar sin negativa ståndpunkt till eutanasi.
Finländare ger sitt starka stöd till eutanasi. Man måste lyssna på folkets vilja och agera i enlighet med det.

Kari Viholainen

ordförande, Exitus ry

ANDRA LÄSER