Kommunalval, spårväg över vattnet och nya skolor – här är huvudstadsregionens viktigaste lokala händelser 2021

Flera olika byggprojekt drar igång 2021. Här listar HBL de viktigaste. Bild: HBL

Kommunalvalet 2021 äger rum i april och präglar våren i huvudstadsregionen, men utöver val och coronapandemi finns också en hel del annat att se fram emot. HBL listar ett urval av viktiga händelser i huvudstadsregionens fyra städer.

Helsingfors Kajsatunneln under Helsingfors bangård börjar byggas i januari. Tunneln, som är 220 meter lång, ska öppnas för fotgängare och cyklister våren 2023.Kronbroarna – spårvägsförbi...