Inhemska klassiker i nytolkning

Jubileumsåret till ära utkommer Einar Englunds violinkonsert i en ny vital inspelning.

Solist. Violinisten Benjamin Schmid tolkar solostämman i Klamis och Englunds konserter.

KLASSISKT

Einar Englund & Uuno Klami: Violinkonserter
Solist Benjamin Schmid. Oulu Sinfonia, dirigent Johannes Gustavsson. (Ondine)
Einar Englunds violinkonserts tillblivelsehistoria är så till vida ovanlig, att den skrevs 1981 på beställning av Finlands symfoniorkestrar för att kunna framföras av så många av Finlands orkestrar som möjligt. Det betydde bland annat att ingen harpa kunde användas. Stråksektionen fick inte heller vara alltför stor.
De givna yttre ramarna tycks inte ha begränsat kreativiteten desto mera, eftersom Englund i stället lade större vikt vid de musikaliska och tidvis virtuosa utmaningarna i solostämman i kombination med klangerna i orkestersatsen, som ömsom sveper skönt förbi, ömsom aktivt bygger upp spänning.
Första satsen är den mest spännande och får den intensivaste tolkningen på inspelningen med Uleåborgs stadsorkester, chefdirigenten Johannes Gustavsson och violinsolisten Benjamin Schmid. Framför allt kommer man att reagera på ett utstuderat legato i både solo- och orkesterstämmor.
Också Uuno Klamis violinkonsert har en så till vida speciell historia, att den första versionen, som uruppfördes 1943 (samtidigt med den slutliga versionen av Kalevalasviten) snart tappades bort, med den påföljden att tonsättaren fick skriva om hela konserten i en version som uruppfördes 1954. Den ursprungliga versionen hittades några år senare, även om den senare versionen blev kvar på repertoaren.
Klamikonserten har vissa likheter med Kalevalamusiken vad gäller den raffinerade orkesteranvändningen. Speciellt uttrycksfulla känns Klamis karaktärer i den uppspelta tredje satsen.
Att österrikaren Benjamin Schmid spelat in över fyrtio skivor under sitt drygt fyrtioåriga liv är ett smärre under, speciellt som nivån alltid är så pass hög. Han verkar inte ha några som helst problem att ta till sig ny musik och efter att tidigare har gjort både Regers och Ligetis violinkonserter för Ondine, tar han sig an två inhemska konserter med stor framgång. Också orkestern gör ett synnerligen förtjänstfullt jobb.
För den som är hugad på en jämförelse rekommenderas, förutom denna inspelning, Tapiola Sinfoniettas konsert i Hagalund på lördag, då Meri Englund spelar Englundkonserten 100-årsjubileet till ära.
ANDRA LÄSER