2019 var gasbilens år

Nyregistreringen av gasbilar har nästan fördubblats jämfört med år 2018. Fram till november registereades 1 906 gasbilar och estimatet för hela året är cirka 2 100. Škoda leder försäljningsstatistiken och Octavia är den populäraste gasbilen. Förutom Volkswagen-koncernen är det endast Opel som erbjuder gasalternativ i Finland. Bild: Bo Ingves

Sedan mitten av december rullar över 10 000 gasdrivna personbilar på de finländska vägarna. Det är nästan tre gånger mera än för två år sedan. Av gasbilarna är cirka 60 procent begagnade importbilar.

Trots den höga andelen importbilar har också nyförsäljningen av gasbilar stigit snabbt i Finland de två senaste åren: av de totalt cirka 4 000 gasbilar som nyregistrerats under de senaste fem åren har...