2019 – teknologi, politik och arbetsliv

Generation Z för med sig nya vindar. Den beskrivs som mer fokuserad på trygghet än på jakten efter sitt drömjobb.

Ett nytt år och nya framtidsprognoser. Steven Pinker skriver väl i sin bok Enlightment Now – The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, att då man kritiskt granskar vilka framtidsprogn...