2010-talet: kulturöken?

Vi lever i ruiner där gårdagens godsmagasin restaureras till lyxlägenheter och äldre generationers kreativa uttryck konsumeras som pastisch.

Visst, kulturellt förfall är ett universellt och tidlöst tema som alltid flitigt utnyttjats av tidens konservativa tyckare och diverse intellektuella. Det är bara att läsa Adornos och Hork...