"Hälften av alla i Nyland har antagligen haft omikron – förstår om man börjar tröttna"

Coronasiffrorna stiger åter i Nyland. Enligt infektionsöverläkaren Asko Järvinen kan vi inte längre hindra viruset från att dra igenom hela samhället. Nu tar vi emot viruset med helt andra förutsättningar än i början, säger Järvinen.

Nu är det stor risk att få omikron om man inte har haft det, menar överläkaren Asko Järvinen.
22.03.2022 06:00 UPPDATERAD 22.03.2022 07:37
Efter tre veckor av platåläge har antalet coronasmittade åter stigit de senaste två veckorna i Nyland, säger överläkaren i infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Asko Järvinen, till HBL.
– Om vi tittar på de officiella testen som har tagits, har antalet nya smittfall ökat under de senaste två veckorna. Före det var vi tre veckor på samma nivå. Antalet sjukhuspatienter har också ökat något under den senaste veckan.
Asko Järvinen är överläkare i infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Enligt Asko Järvinen finns det mycket smitta i hela Nyland, förutom i några små kommuner i Östra Nyland och Västra Nyland.
– Nu är det stor risk att få omikron om man inte har haft det, säger Asko Järvinen.
I Nyland registrerades det cirka 18 000 nya fall förra veckan. Sedan finns det positiva resultat från hemtest som inte noteras, så ett mörkertal finns också.
Under de senaste veckorna har antalet patienter i intensivvården i Nyland varit färre än tio. I måndags var intensivvårdspatienterna nio på HUS, säger Asko Järvinen, detta tack vare vaccinationerna och att omikron-varianten orsakar färre svåra sjukdomsfall.
– Jag är inte orolig för antalet intensivvårdsplatser. Jag är mer orolig för att de äldre som inte har tagit vaccin kommer att insjukna svårt.
Hittills har smittspridningen varit begränsad bland 60-plussarna. Nu ökar den något, när samhället öppnar upp. Relativt sett är andelen smittade bland 60-plussarna fortfarande liten.
De som är i riskzonen nu är äldre och sjuka som inte är vaccinerade, säger Asko Järvinen. Enligt honom minskar skyddseffekten av vaccinet mot smitta hastigt, medan skyddet mot svår sjukdom håller i längre. På måndagen möttes den nationella expertgruppen för vaccinfrågor, för att avgöra om den ska rekommendera en fjärde dos vaccin till äldre och andra riskgrupper.
– Största orsaken till att smittan sprids nu är att vi beter oss annorlunda. Rädslan för corona ersatts med andra rädslor. Då tänker jag på Ukraina och världsläget. Samhället har öppnat upp, barerna har öppnat. Då kommer det en rekyl eller ett bakslag, om man så vill.
– Men vi kan inte isoleras i all evighet. Viruset kommer att vara med oss på våren, sedan försvinner det kanske för en stund på sommaren och så kommer det tillbaka i höst, säger Asko Järvinen.
Om du får symtom på luftvägsinfektion ska du isolera dig och meddela dem du har varit i närkontakt med under de senaste två dagarna.
– Hemtest är bra om de är positiva, men ett negativt hemtest betyder inte att du inte kan ha corona, säger Asko Järvinen.

Över 950 patienter i vården

506 patienter vårdas i primärvården för covid-19, meddelade Institutet för hälsa och välfärd på måndagen.
I specialistvården finns 402 patienter. På intensivvårdsavdelningarna är patienterna 45 på måndagen, vilket kan jämföras med 39 i fredags.
Det totala antalet coronapatienter är 953, vilket är rekordnotering under pandemin.
En del av patienterna som är på sjukhus och har coronavirusinfektion vårdas inte primärt för covid-19, utan för annan sjukdom. Andelen sådana patienter i specialistvården är kring 40 procent, enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd förra veckan.
På måndagen meddelade THL också om 25 705 nya bekräftade fall av covid-19.
Då man besöker hälsovårdscentraler eller sjukhus är det speciellt viktigt enligt att vara frisk, inte exponerad för smitta, att tvätta händerna och att använda munskydd, för att skydda dem med sämre motståndskraft.
– Man kan fortfarande bära på smittan även om man inte har symtom.

Vad gäller munskydden så ligger rekommendationen om dem kvar, trots att den stor del av befolkningen har fått tre vaccindoser. Varför?

– Jag har räknat ut att ungefär hälften av alla i Nyland har haft omikron, så jag förstår om man börjar tröttna. Dessutom har största delen av smittan spridits i situationer där man inte använder munskydd, det vill säga genom närkontakter. Enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC kan användning av munskydd minska coronasmittan med högst tio procent.
– Problemet är att man inte kan veta vem som bär smittan. Att vi använder munskydd på allmänna platser är för att vi fortfarande inte kan veta det. Så småningom kommer var och en att kunna bestämma själv om man bär munskydd eller inte, vilket ju redan har skett i de andra nordiska länderna, säger Asko Järvinen.
Nu har det börjat komma kritik även i Finland om att åtgärderna för skydda befolkningen från smittan varit för kostsamma sett till andra parametrar som psykisk hälsa, arbete och inkomst. Det skriver till exempel professor i barnens infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet, Heikki Peltola, i en ny bok, utgiven av ett förlag som ägs av Finska Läkarföreningen Duodecim.
– Det stämmer säkert till en viss del, speciellt när det gäller åtgärder som har riktats mot barn och unga. De har inte själva haft risk för svår sjukdom, så de har fått betala för att skydda andra, säger Asko Järvinen.
Enligt honom handlade coronaåtgärderna till största delen om politiska beslut.
– Globalt hade vi i Finland i genomsnitt lindrigare restriktioner än på många håll i Europa, där det var utegångsförbud och butiker stängdes.
I Finland har hittills cirka 2 800 personer dött med covid-19. Medianåldern bland dem har varit 82, vilket betyder att hälften av alla döda har varit över 82 år.

ANDRA LÄSER