Mumin växte och mådde bra hos S&S

De finlandssvenska förlagen borde samarbeta i stället för att motarbeta varandra, säger Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms.

Somliga överlever. Förlagsvärlden är cyklisk – en del förlag går under medan andra lyckas anpassa sig, säger Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms.
Andan vid förhandlingsbordet var god när Muminrättigheterna och rättigheterna till Tove Janssons skönlitterära produktion såldes i december 2015. Säljare var förlaget Schildts & Söderströms, köpare var Moomin Characters.
– Moomin Characters underströk att affären för deras del inte handlade om hur vi hade skött rättigheterna utan om att de ville samla allt under samma tak, säger Mari Koli, vd för S & S.
– Det här var förstås ledsamt men också förståeligt. Astrid Lindgrens arvingar tänkte på samma sätt och samlade rättigheterna till hela hennes produktion i bolaget Saltkråkan Ab.
Kallduschen kom när Sophia Jansson, konstnärlig chef för Moomin Characters, i en intervju för HBL (3.7) på tal om varför hon ville köpa loss rättigheterna konstaterade att "Vi kände att Mumin blivit mindre och mindre viktig för Schildts & Söderströms".
Moomin Characters äger Förlaget M som grundades hösten 2015.
Mari Koli säger att hon blev skakad när hon läste intervjun.
– Under alla de år som vi hade rättigheterna till Tove Janssons produktion framförde Moomin Characters aldrig någon kritik mot oss. Jag har aldrig blivit kontaktad av dem i ett sådant ärende.
– Under de år först Schildts, därefter Schildts & Söderströms skötte utlandsrättigheterna för Mumin har böckerna översatts till drygt 50 språk vilket innebär hundratals avtal. Åren 2012–2015 fördubblades omsättningen av Tove Janssons utlandsrättigheter.

Vad betyder det i siffror?

– Siffran är hemlig.
När försäljningsavtal som dessa görs upp brukar de innehålla en klausul om att ingendera parten får smutskasta den andra i offentligheten. Överväger Koli nu att stämma Jansson för avtalsbrott?
– Det är för tidigt att svara på den frågan.

Tove i centrum

Tove Jansson tillhörde Schildts författarstall under hela sin karriär och var given som Schildts & Söderströms portalfigur under 2014 då hundraårsminnet av hennes födelse firades. Dels togs nyutgåvor av hennes mest älskade verk, dels gav Schildts & Söderströms ut Tuula Karjalainens biografi Arbeta och älska på svenska, dels publicerade förlaget självt boken Brev från Tove Jansson, redigerad av Helen Svensson och Boel Westin.
– Satsningen på Tove Jansson var stor och synlig, säger Koli.

Sårig fusion

Förlagen Schildts och Söderströms fusionerades 2012. Två förlag blev ett men i höst har vi åter två större aktörer i den finlandssvenska förlagsvärlden.
Förlagsvärlden är cyklisk, påpekar Koli.
– Förlag föds, fusioneras och går under. Somliga överlever för att de lyckas anpassa sig till omvälvningar.
– Att ett nytt förlag grundas är fint i en tid när branschen har stora problem. Men aldrig tidigare har jag upplevt ett förlag som går in för att svartmåla sin konkurrent. Vi borde samarbeta med varandra och inte motarbeta varandra.
Varken finskspråkiga eller rikssvenska förlag har gjort sig kända för att skälla på varandra i offentligheten.
– Är den hätska tonen månne ett finlandssvenskt fenomen? undrar Mari Koli och påpekar att den som arbetar för finlandssvensk kultur måste vara rustad med ett ansenligt förråd av tålamod.
Embryot till Förlaget M, som grundades hösten 2015, föddes i och med fusionen mellan Schildts och Söderströms. De två fusionerade förlagen representerade olika företagskulturer och att sammanjämka dem visade sig vara en mer utdragen process än förväntat.
– Fusion innebär kris och det tar tid för såren att läka. Vi på Schildts & Söderströms har nu lämnat fusionskrisen bakom oss. Nystarten kom för två år sedan.
På tal om Förlaget M upprepar Koli att den nya situationen är fantastisk, inte bara för det nygrundade förlaget utan också för Schildts & Söderströms.
– Konkurrens är välgörande. Och trycket på oss lättar.

Flera av era tidigare författare utkommer i höst på Förlaget M. Räknar du med att någon av dem återvänder?

– Tack vare Förlaget M är vi i ett läge där författarlojaliteten har släppt. Modernt förläggande innebär att ingen författare längre är bunden till ett förlag.
– I författarens rättigheter ingår att kunna byta förlag. Men förlagen får inte använda författarna som slagträn i konkurrensen. Nu gäller det för de finlandssvenska förlagen att ge författarna arbetsro och inte bråka i offentligheten.
På finskt och rikssvenskt håll är det inte ovanligt att författare byter förlag.

200 titlar

Schildts & Söderströms ger ut 200 titlar i år, Förlaget M ger ut tjugo titlar. I Schildts & Söderströms ingår även den finskspråkiga utgivningen med internationella bästsäljarförfattare som Susanna Alakoski, Kate Atkinson, Erica Jong, Mark Levengood och Caitlin Moran.

Hurudan är stämningen inför hösten?

– Vi är lugna. Vi har stora planer vad gäller vår marknadsföring och utlandsrättigheterna.
Författaren Peter Sandström, i höst aktuell på svenska och finska med romanen Laudatur hör till dem som får uppmärksamhet i Sverige. Men också finlandssvensk poesi är efterfrågad.
Martina Moliis-Mellberg väcker intresse.
Sorgebarnet, dotterbolaget Edukustannus, har Schildts & Söderströms sålt. Läromedelsförlaget grundades av Söderströms förra vd Barbro Teir och var ett försök att dra nytta av en aviserad läroplansreform. Reformen sköts upp och Edukustannus orsakade miljonförluster för Schildts & Söderströms, vilket ledde till samarbetsförhandlingar.
Det mest bestående resultatet av Edukustannus är att irritationen på finskt håll över att ett svenskspråkigt förlag ville ge ut läromedel på finska ledde till att Otava nu ger ut läromedel på svenska.
ANDRA LÄSER