200 nya ämnen förbjuds i kosmetiska produkter

200 ämnen och ämnesgrupper förbjuds i kosmetika inom EU. Bild: Pixabay / SPT

Sammanlagt 200 nya ämnen och ämnesgrupper förbjuds i kosmetikaprodukter inom EU, eftersom de är cancerframkallande eller skadliga för den mänskliga fortplantningen.

EU-kommissionens förordning kräver att sammanlagt 200 ämnen och ämnesgrupper som förekommer i kosmetikagrupper, nu utesluts från marknaden.

Ämnena har visat sig vara cancerframkallande eller skadliga för den mänskliga fortplantningen. Förordningen kom redan i maj och bör nu följas inom alla EU- och EES-länder.

Varken produkter som säljs i Finland, eller som via nätbutiker marknadsförs här, får nu längre innehålla dessa ämnen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har listat ämnena enligt tre kategorier: ämnen som totalförbjuds, ämnen som tidigare fått användas enligt begränsad nivå men nu förbjuds samt ämnen som tidigare fritt fått förekomma men nu begränsats.

Rättelse 17.7.2019: Förordningen bör följas inom alla EU- och EES-länder.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning