Stenhammar genom erfarenhetens vishetslins

Herbert Blomstedt griper tag i lyssnaren med en klädsamt återhållsam visdom på skivan med Wilhelm Stenhammars musik.

Herbert Blomstedt har en livslång erfarenhet att falla tillbaka på i tolkningen av Wilhelm Stenhammars symfonier.
Mats Liljeroos
23.01.2019 06:52
Det är onekligen ägnat att förvåna att Herbert Blomstedt först vid 86 års ålder väljer att skivinspela Wilhelm Stenhammars orkestrala mästerverk, Symfoni nr 2 och Serenad F-dur, och ännu mer förvånande är det att BIS släpper sin andra inspelning av andra symfonin inom några månader och följaktligen konkurrerar med sig själv.

ANDRA LÄSER