Niinistö och Putin i blixtmöte: "Ryssland tänker inte gå ut i krig eller konkurrera med USA om Arktis"

President Sauli Niinistö hade en hektisk tidtabell i Archangelsk på torsdagen: först en utdragen paneldebatt, sedan ett kort möte med president Vladimir Putin. De bilaterala samtalen var så korta att de två statsöverhuvudena inte ens hann ta upp evighetsfrågan om krisen i Ukraina.

Sauli Niinistö och Vladimir Putin hann med en kort diskussion i Archangelsk.
– Vi gick igenom konkreta bilaterala frågor och sedan talade vi enligt mitt önskemål kort om relationerna mellan Ryssland och USA, sade Sauli Niinistö efter mötet.
Förhållandet mellan stormakterna förblev ändå ett mysterium.
Under paneldebatten, där även Islands president Gudni Johannesson deltog, var frågeställningarna mer omfattande.
I sitt öppningsinlägg lyfte Niinistö upp klimatuppvärmningen i de arktiska områdena.
– Förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen, sade han.
Niinistö anser att de geopolitiska spänningarna inte får påverka de arktiska områdena. Vladimir Putin å sin sida konstaterade att Ryssland inte tänker "gå ut i krig eller konkurrera med USA" om Arktis.
Så sent som i onsdags uppmanade han ändå det ryska försvarsministeriet och underrättelsetjänsten FSB att trygga de ryska intressena i området.
Under paneldebatten tog Putin också ställning till om Ryssland eventuellt blandat sig i presidentvalet i USA. Då han tillfrågades om Kreml påverkat valet var svaret kort men bestämt:
– Som president Reagan sade: läs på mina läppar: "No".
Uttalandet var speciellt då den ökända kommentaren de facto kom från George W Bush 1988 och löd: "läs på mina läppar: det blir inga nya skatter". Uttalandet finns ofta med på listan av de grövsta lögnerna från amerikanska presidenter.

Vagt om mötesfrihet

Under paneldebatten bröt Putin Kremls tystnad och kom äntligen med en kommentar om antikorruptionsdemonstrationerna i Ryssland i söndags. Han jämförde dem med Arabvåren och Majdan i Ukraina. Enligt Putin finns det "vissa politiska krafter" som vill destabilisera läget inför det ryska valet.
Demonstrationerna fick stor internationell uppmärksamhet. Bland annat norska och svenska ministerier har efterlyst respekt för mötesfrihet i Ryssland. I skarp kontrast har både utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml) och utrikesminister Timo Soini (Sannf) kommit med förklenande kommentarer om demonstrationerna och bland annat påmint om att de var olagliga. Den strikta ryska lagstiftningen om demonstrationer anses allmänt kringskära mötesfriheten i landet.
President Niinistö gav undvikande svar om de finska ministrarnas inställning och skillnaden mellan den och kommentarerna från övriga Norden. Han konstaterade att Finland inte har någon offentlig synpunkt om saken.
– Rätten att demonstrera är en viktig del av demokratin, naturligtvis inom ramarna för lagstiftningen. Detta gäller även i Finland.
I Finland räcker det med att man anmäler en demonstration till polisen. I Ryssland däremot får två demonstranter inte stå nära varandra med skyltar, vilket lett till att så kallade enpersonsdemonstrationer blivit vanliga i landet.
ANDRA LÄSER