Kronbergsstranden behöver färjförbindelse

Om färjan visar sig fungera bra kunde man kanske tänka sig ha både en färja och en bro efter 2027.

År 2014 gjorde Helsingfors stadsplaneringskontor en utredning där de jämförde olika trafiklösningar till Kronbergsstranden och Degerö. Efter det beslöts det att man skulle bygga de så kallade Kronbroarna som ska vara färdiga för spårtrafik 2027. Ambitiösa trafiklösningar är välkomna, broarna kommer att behövas då invånarantalet på Degerö ökar explosionsartat.
Men måste de vara den enda lösningen?
I utredningen ingick även huruvida en färja kunde vara lösningen på trafikutmaningarna till Kronbergsstranden. Det framkom inga andra hinder för att börja med färjetrafik än att kapaciteten inte beräknas räcka för det beräknade invånarantalet 2030. De nuvarande trafikanläggningarna är inte tillräckliga och invånarantalet kommer att öka i takt med byggandet till 2027. Därför behöver vi elektriska färjor mellan Kronbergsstranden och Skatudden tills broarna är klara.
Stockholm har ett stort nät innerstadsfärjor som är populära bland såväl invånare som turister. Om färjan visar sig fungera bra kunde man kanske tänka sig ha både en färja och en bro efter 2027. Som cyklist kunde jag tänka mig att det på blåsiga och regniga dagar är skönare att sitta i kajutan och dricka morgonkaffe än att cykla på den kanske mest exponerade cykelrutten i Finland.

Emmi Piippo,

ordförande, Svensk Ungdom i Helsingfors

ANDRA LÄSER