Helsingfors testar coronapass – så här går det till

Än är det inte tal om att Helsingfors stad inför coronapass på bred front. Men på måndag är en inbjuden skara med om ett första test. Det ska bidra till arbetet med att ta fram en nationell lösning.

En ny arbetsgrupp tittar på hur coronapasset fungerat i länder som Tyskland, Danmark, Italien och Frankrike. På bilden njuter ett gäng av uteserveringen på Kaserntorget i Helsingfors.
Högst 200 personer, men troligtvis färre, kommer att bjudas in till ett evenemang där Helsingfors stad testar ett coronapass för första gången. Testet görs på måndag, och platsen är så gott som klar.
Staden berättar ändå inte var det görs. Om evenemanget bjuder till exempel på levande musik är även oklart.
– Vi jobbar fortfarande på programmet. Det beror på nuvarande och de nya restriktioner från Regionförvaltningsverket som träder i kraft nu på fredag, säger Jani Moliis, koordinator för coronapass vid Helsingfors stad.
– Åtminstone ska deltagarna kunna delta i diskussioner om ett coronapass under evenemanget.
Måndagens test sker i samarbete med evenemangs- och restaurangbranschen. Förlöper det väl görs flera simuleringar senare.
Staden ska titta närmare på hur väl en applikation lyckas läsa av information på Mina Kanta-sidorna.
– In på evenemanget kommer den som har antingen EU:s coronavaccinationsintyg, testintyget eller intyget om tillfrisknande.
Testintyget visar att man fått ett negativt svar på ett coronavirustest inom 72 timmar medan tillfriskningsintyget visar att man haft infektionen de senaste sex månaderna.
I praktiken läser appen av den QR-kod som visar att man har något av intygen. Den man kan läsa av antingen från mobilen, eller från ett intyg som skrivits ut på papper.

Kan vilken stadsbo som helst bli inbjuden till evenemanget?

– Vi bjuder in stadens ledning, förtroendevalda, olika samarbetspartner, bland annat dem vi organiserar evenemanget med samt företaget som administrerar stället.

Helsingfors kan inte själv införa

Jani Moliis sitter också med i Social- och hälsovårdsministeriets nytillsatta arbetsgrupp som förbereder ett coronapass.
Han konstaterar att det fortsättningsvis är oklart om det behövs ny lagstiftning för att börja använda ett pass. Det här påverkar också Helsingfors, eftersom man i nuläget inte vet vem som har rätt att ge grönt ljus för ett pass i en region eller kommun.
– Vi gör testet för att bistå arbetet med att ta fram en lösning för coronapass nationellt. Helsingfors kan inte själv införa ett pass utan att staten har fattat ett beslut om hur det ska gå till.
Moliis säger att passet inte skulle vara en ny typ av restriktion, utan att det i stället skulle möjliggöra färre eller mindre stränga restriktioner.
– Passet borde inte vara obligatoriskt, utan aktörerna kunde välja om de hellre använder ett pass och har färre restriktioner eller om de fortsätter sin verksamhet med nuvarande restriktioner.
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) skriver i ett pressmeddelande:
"Ett coronapass skulle möjliggöra lindrigare begränsningar och när det börjar användas kunde vi på ett väsentligt sätt underlätta inte bara företagens verksamhet, utan även minska på till exempel ungdomars arbetslöshet. På grund av ärendets brådskande och viktiga natur letar vi i Helsingfors aktivt efter lösningar för att börja använda ett coronapass", säger Vartiainen.
Enligt Moliis är det primära fokuset fortfarande på att få en tillräckligt hög vaccinationsgrad i Helsingfors.
– Om det blir så, är det bästa slutliga resultatet att man inte behöver något pass alls. Men eftersom det kan komma nya varianter som den nuvarande vaccineringen inte fungerar på lönar det sig att ha passet färdigt så att det är klart om det behövs.
ANDRA LÄSER